Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD I NACIONALNA ORGANIZACIJA OSOBA SA INVALIDITETOM POTPISALI PROTOKOL O SARADNJI: Cilj Protokola je da doprinose efikasnijem sprovođenju aktivnosti koje se odnose na usluge RGZ za osobe sa invaliditetom, poboljšanju dostupnosti usluga RGZ-a, a pre svega upisa u katastar koji osigurava pravo na vlasništvo


Republički geodetski zavod i Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije potpisivanjem Protokola o saradnji obavezali su se da zajednički razvijaju i sprovode aktivnosti koje će osobama sa invaliditetom obezbediti lakše ostvarivanje vlasničkih prava na nepokretnosti. Protokolom se utiče na smanjenje procenta siromašnih u ovoj populaciji, a u skladu sa Razvojnom agendom Ujedinjenih nacija o Ciljevima održivog razvoja za period 2015-2030. godine.

Delovanje u ovoj oblasti podržava i Svetska banka kroz projekat "Unapređenje zemljišne administracije u Srbiji".

Potpisivanjem protokola implementiran je i jedan od strateških ciljeva RGZ-a utvrđen u Strategiji razvoja za period od 2016. do 2020. godine. Taj cilj se odnosi na unapređenje dostupnosti usluga RGZ-a pripadnicima društveno osetljivih grupa. Namera je da se obezbedi ravnopravni i lakši pristup svim servisima RGZ-a, a svakako najvažnije je ostvarivanje prava na vlasništvo nad nepokretnostima.

U prostorijama Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije Protokol o saradnji potpisali su direktor Republičkog geodetsko zavoda Borko Drašković i izvršna direktorka Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije Ivanka Jovanović u prisustvu potpredsednika NOOIS-a Mihajla Pajevića i članova radne grupe RGZ-a za unapređenje kvaliteta pruženih usluga osetljivim grupama koju čine Vasilija Živanović, dipl. pravnik, Milica Čolaković, dipl. geod. inž. i Srđan Dabić, dipl. geod. inž.

Protokol o poslovno tehničkoj saradnji reguliše međusobnu saradnju RGZ-a kao državne institucije i NOOIS-a, kao predstavnika nevladinog sektora, koji predstavlja "krovnu" organizaciju republičkih udruženja osoba sa invaliditetom i usredsređen je za zajedničke akcije, inicijative i pitanja od opšteg interesa.

Cilj Protokola je da doprinose efikasnijem sprovođenju aktivnosti koje se odnose na usluge RGZ za osobe sa invaliditetom, poboljšanju dostupnosti usluga RGZ-a, a pre svega upisa u katastar koji osigurava pravo na vlasništvo. Takođe, fokus je i na inkluziji i obezbeđivanju pristupa osobama sa invaliditetom zgradama službi za katastar nepokretnosti i organizovanju mobilnih servisa koji usluge katastra mogu pružiti na kućnoj adresi.

Izvor: Vebsajt Republički geodetski zavod, 07.07.2017.
Naslov: Redakcija