Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKUPŠTINA AP VOJVODINE: 9. JULA 2015. GODINE ODRżANA 46. SEDNICA SKUPšTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE: USVOJENI GODIšNJI IZVEšTAJI O POSLOVANJU I O ZAVRšNIM RAčUNIMA ZA 2014. GODINU ZAVODA, JAVNIH PREDUZEćA I FONDOVA čIJI JE OSNIVAč POKRAJINA


Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine održala je 9. jula 2015. godine, svoju 46. po redu sednicu u aktelnom skupštinskom sazivu. Po usvojenom dnevnom redu, pokrajinski poslanici su diskutovali i izjašnjavali se o izveštajima o poslovanju i o završnim računima za prošlu godinu zavoda, javnih preduzeća i fondova čiji je osnivač Pokrajina.

Skupština AP Vojvodine je na 46. sednici prihvatila:

  1. Godišnji izveštaj o poslovanju sa završnim računom i finansijskim rezultatom Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine", Novi Sad za 2014. godinu,
  2. Godišnji izveštaj o poslovanju JVP "Vode Vojvodine", Novi Sad za 2014. godinu, zatim,
  3. Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Vojvodine za 2014. godinu,
  4. Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2014. godinu.
  5. Data je saglasnost i na Završni račun Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2014. godinu.
  6. Izveštaj o poslovanju Fonda "Evropski poslovi" AP Vojvodine za 2014. godinu,
  7. Godišnji izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta za 2014. godinu, kao i
  8. Izveštaj o poslovanju Fond za podršku investicija u Vojvodini - (VIP Fond), za 2014. godinu.

Iz dnevnog reda izbačen je godišnji izveštaj o poslovanju sa završnim računom i finansijskim rezultatom javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje Zavod za urbanizam Vojvodine, jer nije dostavljena kompletna dokumentacija.

Izvor: Vebsajt Skupština AP Vojvodine, 09.07.2015.