Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PLATNIM USLUGAMA: OD 1. OKTOBRA 2015. GODINE PLATNE KARTICE I ELEKTRONSKI NOVAC ćE MOćI DA IZDAJU NE SAMO BANKE VEć I PRIVREDNA DRUšTVA


Zakon o platnim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014 - dalje: Zakon) počeće da se primenjuje od1. oktobra 2015. godine čime će se otvoriti nova radna mesta u bankarskim poslovima.

Od 1. oktobra 2015. godine platne kartice i elektronski novac će moći da izdaju ne samo banke već i privredna društva. Institucije elektonskog plaćanja neće otvarati tekuće račune, prikupljati štednju, davati kredite uz kamatu i biće strogo kontrolisane kako bi bilo sprečeno pranje novca.

Od institucija elektonskog plaćanja se zahteva da ispunjavaju uslove u pogledu adekvatnosti kapitala, u pogledu načina rada Zakonom je predviđena kompletna struktura upravljanja, struktura nadzora, revizije, interne i eksterne, kako ne bi došlo do nekih značajnijih zloupotreba.

Analize pokazuju da deset odsto manje gotovine u opticaju znači povećanje bruto domaćeg proizvoda za jedan odsto.

"Kada želite da otvorite veb šop bilo da ste preduzetnik ili trgovac vi morate da imate nekog ko virtuelno prihvata plaćanje vašeg klijenta platnom karticom. Tu uslugu u našoj zemlji pružaju samo tri banke, ali se sada sa mogućnošću osnivanja instituacija elektronskog novca stvara mogućnost da se intitucije elktronskog novca bave tim poslovima", navode iz NBS-a.

Za ovaj posao međutim u zavisnosti od toga koji je nivo usluga u pitanju neophodan je kapital, u rasponu od 20 do 350 hiljada evra.

Najviše zainteresovanih je za rad sa fizičkim licima i izdavanje novčanih doznaka. A to su menjačnice - kojih u Srbiji ima oko 5.000.

Predsednik Udruženja menjača Borislav Brujić kaže da kada bi trećina menjača bila zainteresovana da radi te poslove i ako bi se radilo u dve smene, računica pokazuje da je to oko 6.000 radnih mesta.

Izvor: Vebsajt RTS, 08.07.2015.