Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O PLANIRANJU I VRSTI ROBA I USLUGA ZA KOJE SE SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE: RFZO SPROVEO CENTRALIZOVANU JAVNU NABAVKU ZA LEKOVE ZA 2015. GODINU


U skladu sa Uredbom o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013, 49/2013, 51/2013 - ispr., 86/2013 i 119/2014), koju je donela Vlada, Republički fond za zdravstveno osiguranje sproveo je postupak centralizovane javne nabavke za lekove za 2015. godinu.

Na osnovu navedene Uredbe, za najveći broj lekova sa Liste lekova, postupak javne nabavke sproveo je RFZO, dok je za određeni broj lekova sa Liste lekova obaveza zdravstvene ustanove da obezbedi količine leka potrebne za pružanje zdravstvene zaštite osiguranih lica.

Za sve lekove sa Liste A i Liste A1 (osim galenskog leka diazepam rastvor za rektalnu primenu) postupak centralizovane javne nabavke sproveo je RFZO. U pogledu lekova sa Liste B lekova, u prilogu je spisak pojedinačno navedenih lekova koje je zdravstvena ustanova dužna da obezbedi za potrebe osiguranih lica. Lekove sa Liste B lekova, koji nisu sadržani u ovom spisku, obezbeđuje RFZO kroz postupak centralizovanih javnih nabavki, a u skladu sa Uredbom Vlade.

Za lekove sa Liste C lekova, obaveza nadležne zdravstvene ustanove je da obezbedi sledeće lekove:

  • pamidronska kiselina (Aredia,prašak i rastvarač za rastvor za infuziju),
  • ibandronat (Bondronat, koncentart za rastvor za infuziju),
  • ibandronska kiselina (Alvodronic, koncentrat ta rastvor za infuziju),
  • zoledronska kiselina (Zometa, prasak za rastvor za infuziju, Zoledronate Farmasvis, koncentrat za rastvor za infuziju, Zitomera, koncentrat rastvor za infuziju i Zolendronat Alvogen, koncentrat za rastvor za infuziju),
  • riluzol (Rilutek film tbl).

Za sve druge lekove sa Liste C lekova postupak javne nabavke sproveo je RFZO.

Kada osigurano lice ličnim sredstvima kupi lek sa Liste lekova koji se ne obezbeđuje preko Centralizovanih javnih nabavki, a zdravstvena ustanova koja je bila dužna da ga obezbedi nije imala lek, može da podnese zahtev za refundaciju matičnoj filijali RFZO.

Uz zahtev osigurano lice treba da podnese medicinsku dokumentaciju sa originalnim i fiskalnim računom o kupovini leka.

Ako matična filijala RFZO usvoji zahtev osiguranog lica za refundaciju troškova kupljenog leka izvršiće isplatu kada prethodno umanji ugovorenu naknadu sredstava zdravstvenoj ustanovi. Umanjenje ugovorene naknade ne vrši se kada matična filijala RFZO usvoji zahtev za refundaciju troškova za kupljene lekove koje je trebala da izda apoteka na obrascu lekarskog recepta.

Izvor: Vebsajt Republički fond za zdravstveno osiguranje, 09.07.2015.