Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

TREĆI OSNOVNI SUD U BEOGRADU: Suđenja u parničnom odeljenju održavaju se u novoj zgradi na Novom Beogradu, ul. Tošin bunar br. 274g


Počev od 08.06.2020.godine suđenja u parničnom odeljenju Trećeg osnovnog suda u Beogradu održavaju se u novoj zgradi na Novom Beogradu, ul. Tošin bunar br. 274g.

Izuzetak su samo 6. veće sudije Dabić Maje i 16. veće sudije Pavlović Žaka, koji će i dalje postupati na dosadašnjoj adresi – Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 16.

Služba prijema, informacije o predmetima, izdavanje potvrda i uverenja, kao i razgledanje spisa i dalje će se obavljati na dosadašnjoj adresi – Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br.16, osim razgledanja spisa u parničnoj materiji koje će se obavljati u novoj zgradi na Novom Beogradu, ul. Tošin bunar br. 274g.

U novoj zgradi na Novom Beogradu, ul. Tošin bunar br. 274g nalaziće se i deo sudske uprave koji preduzima radnje u skladu sa Sudskim poslovnikom, kao i parnična pisarnica u sklopu koje će biti omogućeno razgledanje spisa.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Beograda, 04.06.2020.
Naslov: Redakcija