Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU: Rasprava će trajati do 25. juna 2019. godine


Na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Odbor za privredu i finansije doneo je zaključak o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. Nacrt zakona sačinila je Radna grupa u koju su imenovani predstavnici: Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva zdravlja, Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Privredne komore Srbije, Fakulteta zaštite na radu u Nišu, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, Unije poslodavaca Srbije, Saveza samostalnih sindikata Srbije, Ujedinjenih granskih sindikata "Nezavisnost", Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije i Udruženja za bezbednost i zdravlje na radu Srbije.

 Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodiće se u periodu do 25. juna 2019. godine za predstavnike državnih organa, javnih službi, privredne subjekte, sindikate, udruženja poslodavaca, privredne komore, stručnu javnost, predstavnike nevladinog sektora i druge zainteresovane učesnike.

Učesnici javne rasprave pozivaju se da u toku perioda trajanja javne rasprave dostavljaju predloge, sugestije, inicijative i komentare na imejl adresu: upravazabzr@minrzs.gov.rs, odnosno pisanim putem Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Upravi za bezbednost i zdravlje na radu, Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom: "za javnu raspravu".

Tribine za raspravu o Nacrtu zakona biće organizovane u:

2) Novom Sadu, dana 11. juna 2019. godine, sa početkom u 11,00 časova, u sali Skupštine grada Novog Sada, Žarka Zrenjanina broj 2;

3) Novom Pazaru, dana 18. juna 2019. godine, sa početkom u 11,00 časova, u svečanoj sali Doma kulture Novi Pazar, Stevana Nemanje broj 2;

4) Beogradu, dana 21. juna 2019. godine, sa početkom u 11,00 časova, u Velikoj sali na šestom spratu, Nemanjina 22-26;

5) Nišu, dana 25. juna 2019. godine, sa početkom u 11,00 časova, u sali Skupštine grada Niša, Nikole Pašića broj 24.

Nakon završetka javne rasprave Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja će analizirati sve sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi koji će objaviti na svojoj internet stranici i portalu e-uprave najkasnije u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave.

Izvor: Vebsajt Ministarstva rada, 05.06.2019.
Naslov: Redakcija