Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O KOMUNALNOJ MILICIJI: Formiranje komunalne milicije moguće i na opštinskom nivou. Predviđeno i zaustavljanje i pregledanje vozila


Vlada Republike Srbije utvrdila je Predlog zakona o komunalnoj miliciji. Razlog za donošenje Zakona o komunalnoj miliciji je potreba da se komunalna milicija obrazuje i u opštinama, kao i to da se taj zakon usaglasi sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), naveo je ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić

Važno je da i opštine imaju mogućnost da kroz komunalnu miliciju unaprede komunalni red i da se na taj način građani osete još sigurnijim u svojoj zajednici, rekao je ministar, ističući da je dosadašnji zakon bio namenjen samo gradovima.

Predviđeni su i bolji kontrolni mehanizmi rada komunalne milicije i odgovornosti komunalnih milicionara, a biće unapređena i saradnja sa građanima.

Stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji (2018. godine) utvrđeno je da pravo na upotrebu naziva "policija", ima isključivo Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo odbrane.

Takođe, Predlogom zakonom je utvrđeno da će se zakoni kojima su ustanovljeni organizacioni oblici koji u svom nazivu imaju reč "policija", uskladiti sa ovim zakonom u roku od tri godine od dana njegovog stupanja na snagu.

Organizovanje ovakve službe i u opštinama doprineće otkrivanju i sankcionisanju prekršaja komunalnog reda i preventivnom delovanju na sprečavanju tih prekršaja, što će poboljšati i kvalitet života građana.

U dosadašnjoj praksi se pokazalo da je potrebno uvesti nekoliko novih ovlašćenja komunalnoj miliciji kako bi se na sveobuhvatan način vodilo računa o komunalnom redu.

Predloženim zakonom je, pored dosadašnjih ovlašćenja, predviđeno i zaustavljanje i pregledanje vozila. Najčešći primeri zbog kojih će se to koristiti jesu neovlašćeno odvoženje ili istovar zemlje, šuta, otpada i drugog materijala, čime se stvaraju deponije na javnim površinama, kontrola nelegalnih taksi vozila i drugo.

Takođe, unapređena je kontrola i odgovornost komunalne milicije, a dodatno je pooštrena disciplinska odgovornost.

Predviđena je i bezbednosna provera komunalnih milicionara prilikom zasnivanja radnog odnosa, ali i tokom rada, uvodi se mogućnost za službu unutrašnje kontrole komunalne milicije, a predviđena je i obaveza posebne obuke za komunalne milicionare za postupanje sa maloletnicima.

Izvor: Vebsajt Vlade, 06.06.2019.
Naslov: Redakcija