Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA: Problem konverzije stambenih zajmova koji su subvencionisani iz budžeta. Zasad se konvertuje samo deo kredita koji se otplaćuje banci


U rešavanju problema zaduženih u švajcarskim francima, na jednu kategoriju dužnika potpuno se zaboravilo. To su oni koji su stambene kredite podizali uz subvenciju države. Takozvani "krediti za mlade", gde je država u ukupnom zajmu učestvovala sa 20 odsto iznosa, najviše su bili odobravani u evrima, a od marta 2007. godine i u francima.

Tačnog uputstva kako konvertovati subvencionisani zajam - nema. Prema navodima bankara, oni koji imaju subvencionisani kredit u francima zasada mogu da obave pretvaranje u evro samo onog dela kredita koji im finansira banka. Preostali deo, koji se plaća u poslednjih pet godina, na ime državnog učešća, zasada ostaje u francima.

Kako se nezvanično saznaje, u predstojećem periodu i ova tema stiže na dnevni red, te će država morati da uredi način na koji će se konvertovati subvencionisani krediti indeksirani u švajcarskim francima.

Ove kredite, uz pomoć države, mogli su da zajme mladi između 23 i 45 godina, pod uslovom da u trenutku otplate imaju najviše 65 godina. Uslov je bio da korisnik u vlasništvu nema nijednu drugu nekretninu, kao i da plati učešće od pet odsto. Banka je kreditirala 75 odsto iznosa kredita, dok država učestvuje u kreditu sa 20 procenata. I najvažnije - kamatna stopa za korisnika stambenog kredita na deo kredita koji se finansira iz budžeta Srbije, na ime učešća, iznosila je 0 odsto na godišnjem nivou.

Dužnik prvo otplaćuje dug prema banci, na maksimalni rok do 25 godina. Tek nakon toga, počinje otplata preostalog dela kredita koji finansira država. I taj rok može da bude najviše 60 meseci, odnosno pet godina.

Prema Zakonu o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019), uslovi konverzije stambenih kredita iz franaka u evro su: otpis 38 odsto preostale glavnice, kamatna stopa važeća na dan 31. marta 2019, ali ne veća od 3,8 odsto plus euribor (za varijabilne) i četiri odsto za fiksne stope. Kurs po kojem se radi konverzija je na dan potpisivanja ugovora.

Izvor: Vebsajt Novosti, D. I. Krasić, 06.06.2019.
Naslov: Redakcija