Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O STEčAJU: IZMENAMA ZAKONA BIćE OMOGUćENA KUPOVINA PREDUZEćA IZ STEčAJA


Direktor Agencije za privatizaciju, Ljubomir Šubara, izjavio je da će izmenama Zakona o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 - odluka US i 83/2014) biti uvedena mogućnost kupovine preduzeća iz stečaja.

"Pokušaćemo da razradimo model kupovine pravnog lica iz stečaja, čime će se rešiti problemi većeg broja preduzeća, koja bez pomoći države ne mogu da posluju", rekao je Šubara.

Naveo je i da će još oko 200 firmi iz portefalja Agencije otići u stečaj i dodao da su do sada objavljeni oglasi za privatizaciju 37 firmi i da se očekuje da se taj proces uspešno završi.

On je podsetio i da je od ukupno 526 preduzeća iz portfelja Agencije 188 već određeno za stečaj, a taj postupak je do sada pokrenut u 60 preduzeća.

Prema njegovim rečima, 144 preduzeća koja su bila u procesu restrukturiranja napravila su dugovanja od četiri milijarde evra, a samo u poslednjih pet godina su koštale državu oko 490 miliona evra.

"To više nije moglo da se finansira", rekao je Šubara i dodao je da je preostalo još 17 preduzeća od strateškog značaja kojima je usvajanjenjm izmena Zakona o privatizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014 i 46/2015), data mogućnost da u narednih godinu dana pronađu partnera tj. da se privatizuju. 

Izvor: Vebsajt Tanjug, 09.06.2015.