Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPšTINA RS: POTPISIVANJE MEMORANDUMA O SARADNJI IZMEđU ODBORA ZA FINANSIJE, REPUBLIčKI BUDżET I KONTROLU TROšENJA JAVNIH SREDSTAVA I DRżAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE 10. JUNA 2015. GODINE


Potpredsednik Narodne skupštine i predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Veroljub Arsić i predsednik Saveta Državne revizorske institucije i generalni državni revizor, Radoslav Sretenović, potpisaće u sredu, 10. juna 2015.godine, Memorandum o saradnji između Odbora i DRI.

Potpisivanjem Memoranduma Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Državna revizorska institucija uspostaviće osnovne pravce buduće saradnje, u cilju kontinuiranog unapređivanja međusobnih odnosa u oblasti finansijske kontrole vlasti, uz promovisanje principa odgovornosti, transparentnosti i svrsishodnosti u trošenju javnih sredstava.                   

Potpisivanje Memoranduma održaće se u Domu Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića 13, u centralnom holu, sa početkom u 12 časova.

Izvor: Press služba Narodne skupštine, 09.06.2015.