Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O STICANJU ZVANJA I USAVRšAVANJU OVLAšćENIH POSREDNIKA I OVLAšćENIH ZASTUPNIKA U OSIGURANJU: SPORAZUM NBS I PKS O OBUCI KANDIDATA ZA POLAGANJE STRUčNOG ISPITA


U skladu sa tač. 5. i 16. Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015 – u daljem tekstu: Odluka), Narodna banka Srbije je sa Privrednom komorom Srbije zaključila Sporazum o obuci kandidata za polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika, odnosno ovlašćenog zastupnika u osiguranju i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju.

Privredna komora Srbije kao poslovno-stručna organizacija sprovodiće obuku za polaganje tog ispita saglasno programu polaganja ispita koji je sastavni deo Odluke, kao i kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju, za šta će biti angažovani i nezavisni eminentni stručnjaci iz oblasti osiguranja.

Datum početka vršenja obuke i kontinuiranog usavršavanja, kao i informacija o visini naknade za pružanja tih usluga, biće naknadno saopšteni.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 09.06.2015.