Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O MEHANIZMU MONITORINGA: OBAVEZA PRAćENJA I IZVEšTAVANJA O EMISIJI GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BAšTE I DRUGIH INFORMACIJA OD ZNAčAJA ZA KLIMATSKE PROMENE


Za Srbiju je pitanje klimatskih promena značajno sa aspekta procesa pregovora za pristupanje EU, s obzirom na to da je za EU rešavanje ovog problema jedan od pet prioriteta strateškog razvoja do 2020. godine, izjavila je Stana Božović, državna sekretarka Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine

Božović je na skupu povodom početka sprovođenja tvining projekta "Uspostavljanje mehanizma za sprovođenje Uredbe o mehanizmu monitoringa" rekla da Srbiji kao zemlji kandidatu za članstvo u EU ciljevi nacionalnog razvoja moraju biti usklađeni sa Evropskom unijom.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine iz tog razloga intenzivno radi na harmonizaciji i pripremi za sprovođenje ključnih delova zakonodavstva u oblasti klimatskih promena. Uredba o mehanizmu monitoringa (MMR), koja definiše obavezu praćenja i izveštavanja emisija gasova sa efektom staklene bašte i drugih informacija od značaja za klimatske promene, svakako spada u njih, dodala je ona.

Uredba o mehanizmu monitoringa jeste zakonodavni akt EU koji reguliše efikasno praćenje i izveštavanje o svim antropogenim emisijama gasova sa efektom staklene bašte i predstavlja pravni okvir za kreiranje politika i mera u toj oblasti.

Osnovni cilj Uredbe jeste ispunjenje obaveza država EU prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime (UNFCCC) koje u istom ili sličnom obliku važe i za Srbiju, kao članicu Okvirne konvencije UN o promeni klime.

Obaveza sprovođenja zahteva ove uredbe proističe i iz procesa harmonizacije nacionalnog sa EU zakonodavstvom.

Opšti cilj projekta jeste podrška Srbiji u sprovođenju EU zakonodavstva u oblasti promene klime kroz jačanje institucionalnih kapaciteta i poboljšanje strukture izveštavanja u skladu sa međunarodnim zahtevima.

Svrha projekta jeste usaglašavanje nacionalnog sa EU zakonodavstvom u oblasti klimatskih promena i ispunjavanje obaveza prema zahtevima sekretarijata UNFCCC.

Projekat ima za cilj pripremu potrebnog zakonodavnog okvira, uspostavljanje procedura i odgovornosti institucija Vlade, a koje će obezbediti praćenje i izveštavanje o gasovima sa efektom staklene bašte, ali i drugim informacijama koje su od značaja za borbu protiv klimatskih promena.

Zakonodavni okvir će uvesti obavezu prikupljanja podataka i informacija i njihovo dostavljanje nadležnim institucijama.

Pored samog raspolaganja podacima i informacijama, značaj projekta i mehanizma za sprovođenje MMR uredbe koji će obezbediti ogleda se i u praćenju postojećih zakona i strategija u oblasti klimatskih promena.

Takođe, mehanizam će obezbediti sistematsko unapređenje ovih dokumenata u smislu efikasnijeg uključenja aspekata borbe protiv klimatskih promena u sektorske politike, kao i efikasniju adaptaciju na izmenjene klimatske uslove.

Istovremeno, sprovođenje projekta i kasnije MMR uredbe omogućiće svim zainteresovanim stranama dostupnost informacija i podataka od značaja za klimatske promene.

Realizacija projekta započeta je 18. maja ove godine i sprovodi se u saradnji Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Vlade Srbije, Ministarstva ekologije, održivog razvoja i energetike Republike Francuske i Tehničkog multidisciplinarnog centra za proučavanje zagađenja vazduha (CITEPA).

MMR tvining projekat trajaće dve godine i finansira se iz fondova Evropske unije i budžeta Republike Srbije u ukupnoj vrednosti od 1,2 miliona evra. 

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 09.06.2015.