Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT NACIONALNOG PROGRAMA ZA SUZBIJANJE SIVE EKONOMIJE: STIMULACIJA ONIH KOJI POSLUJU LEGALNO, REšAVANJE ADMINISTRATIVNIH PREPREKA ZA UNAPREđENJE POSLOVNOG AMBIJENTA I OSLOBAđANJE DAżBINA NA ODREDJENI ROK LICIMA KOJA ZAPOčINJU PRIVATNI BIZNIS


Članovi Koordinacionog tela za usmeravanje aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije, usaglasili su se da je učinjen veoma važan korak u borbi protiv sive ekonomije.

Na sastanku u zgradi Vlade Srbije, odlučeno je da stručno telo Koordinacionog tela pripremi detaljan program i plan rada za dve važne i konkretne aktivnosti, koje ne zavise od širih strateških okvira, podizanje svesti građana o uzimanju fiskalnog računa kroz organizovanje specijalne lutrije i program isticanja i nagrađivanja dobrog poreskog ponašanja kroz identifikovanje takozvane bele liste kompanija koje potvrđeno posluju legalno.

Članovi Koordinacionog tela razmatrali su i Nacrt nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije (Program), sa inicijativama koje u narednih šest nedelja treba usaglasiti sa merama predviđenim drugim strateškim dokumentima, Strategijom reforme javne uprave i Programom transformacije Poreske uprave, Akcionim planom za implementaciju Zakona o inspekcijskom nadzoru.

Nacrt Programa, između ostalog, razmatra bolji nadzor poslovanja, stimulaciju onih koji žele da posluju legalno, jačanje svesti i rešavanje administrativnih prepreka za unapređenje poslovnog ambijenta.

Kao jedan od primera stimulacije bi moglo biti i oslobađanje dažbina na jedan kratki rok onima koji započinju privatni biznis, naglasili su na skupu predstavnici Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED).

"Cilj Programa mora biti da u narednih pet godina smanji udeo sive ekonomije u bruto domaćem proizvodu na niži nivo nego što su to imale nove članice Evropske unije u trenutku njihovog pristupanja", rekla je na sastanku potpredsednica Vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Kori Udovički.

Udovički je naglasila da će uz Program koji je opšte, strateške prirode, ići i dvogodišnji Akcioni plan, sa konkretnim merama za sprovođenje programa.

Na sastanku su učestvovali i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, predstavnici drugih ministarstava, Republičkog sekretarijata za javne politike, Saveza za fer konkurenciju.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 09.06.2015.