Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPšTINA RS: 10. JUNA 2015. GODINE SEDNICE ODBORA ZA KULTURU I INFORMISANJE I ODBORA ZA FINANSIJE, REPUBLIčKI BUDżET I KONTROLU TROšENJA JAVNIH SREDSTAVA


51. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava biće održana 10. june 2015. godine, sa početkom u 13,00 časova, u sali IV.

Dnevni red:

- usvajanje zapisnika 46, 47, 48, 49. i 50. sednice Odbora

1. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između Republike Srbije I Međunarodne banke za obnovu I razvoj (Zajam za razvoj I restrukturiranje preduzeća SOE-DPL), koji je podnela Vlada (broj011-1517/15 od 2. juna 2015. godine);

2. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenje zemljišne administracije u Srbiji) između Republike Srbije I Međunarodne banke za obnovu I razvoj, koji je podnela Vlada (broj011-1519/15 od 2. juna 2015. godine);

3.Utvrđivanje predloga zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2014. godinu, sa Izveštajem o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine I Akcionog plana za njeno sprovođenje (01 broj 02-880/15 od 31. marta 2015. godine);

4. Utvrđivanje predloga zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2014. godinu (broj 02-891/15 od 1. aprila 2015. godine);

5. Utvrđivanje predloga zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2014. godinu (broj 02-881/15 od 31. marta 2015. godine);

6. Utvrđivanje predloga zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. jula do 31. decembra 2014. godine (broj 02-879/15 od 31. marta 2015. godine).

27. sednica Odbora za kulturu i informisanje biće održana 10. june 2015. godine, sa početkom u 10,30 časova, u sali IV, na prvom spratu.

Dnevnired:

1. Inicijativa za izmenu člana 23. Zakona o porezu na dodatu vrednost;

2. Razmatranje zahteva Udruženja za kreativnu industriju – Privredna komora Srbije I usvajanje Zaključka;

3. Inicijativa za pokretanje postupka za izbor članova Nacionalnog saveta za kulturu iz reda ovlašćenih predlagača čiji predstavnici nedostaju;

4. Razno.

Izvor: Press služba Narodne skupštine, 09.06.2015.