Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRžAN REDOVNI SASTANAK PREMIJERA I ZAšTITNIKA GRAđANA


Predsednik Vlade i zaštitnik građana održali su 9. juna 2015. godine redovni sastanak radi unapređivanja rada organa izvršne vlasti u pogledu poštovanja prava građana.

Kao jedan od prioriteta odredili su unapređivanje rada nadležnih organa i organizacija - pre svega Poreske uprave, zdravstvenog i penzionog fonda, radi efikasnije kontrole uplata zakonom utvrđenih doprinosa za zdravstveno i penzijsko osiguranje radnika.

Državni organi, a ne građani, dužni su da obezbede poštovanje zakona, a ako to nije slučaj štetu ne sme da snosi radnik, ocenjeno je na sastanku.

Takođe, državni organi i organizacije ne mogu da posluju sa pravnim licima koja redovno i u punoj meri ne izvršavaju svoje obaveze prema radnicima.

Nadležni državni organi i fondovi dužni su da efikasno kontrolišu uplate, razmenjuju podatke i podnose prijave protiv poslodavaca, umesto da obavezu kontrole poštovanja zakona prevaljuju na radnike.

Time će se, pored lakšeg, bržeg i jeftinijeg ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu i penziju, smanjiti potreba za finansiranjem RFZO i RFPIO iz budžeta, umanjiti zastoji u radu administracije, izbeći potreba za specijalnim propisima, a u perspektivi, stvoriti uslovi za smanjenje stope doprinosa. Zaštitnik građana će posebnu pažnju posvetiti kontroli rada državnih organa i organizacija po ovom pitanju.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 09.06.2015.