Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NALED: OCENA KVALITETA PRIPREME, DONOšENJA I SPROVOđENJA ZAKONA, PO NOVOM REGULATORNOM INDEKSU SRBIJE


Vlada Srbije i resorna ministarstva ocenjena su slabom "trojkom" za kvalitet pripreme, donošenja i sprovođenja zakona, po novom Regulatornom indeksu Srbije (RIS), koji je predstavila Nacionalne alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED).

Od 57 zakona usvojenih prošle godine, sa ciljem unapređenja poslovnog okruženja, čak njih 46 je doneto po hitnom postupku, svaki treći nikada nije objavljen na sajtovima ministarstava u vidu nacrta ili predloga, dok za 22 nije bilo javne rasprave, naveo je saradnik za ekonomske analize u NALED-u, Branko Radulović.

Srbija je napredovala po kvalitetu regulatornog okruženja za poslovanje, koji je nešto ispod polovine željenog standarda, ali je potrebno temeljnije raditi na pripremi zakonskih akata, kako se oni ne bi donosili po hitnom postupku, rečeno je na konferenciji.

Kvalitet regulatornog okruženja u Srbiji dostigao je 45,9 odsto željenog standarda i evidentan je trend napretka u zakonodavnom procesu u odnosu na prethodna dva izveštaja NALED-a, kada je Vlada ocenjena sa 31,7 odnosno 41,8 od mogućih 100 odsto ostvarenja tog standarda, naveo je Radulović.

On je ukazao da je taj rezultat značajniji kada se ima u vidu da međunarodna rangiranja poput Doing biznis i Globalne liste konkurentnosti beleže pad kvaliteta poslovnog okruženja u Srbiji, rekao je Radulović, predstavljajući treći godišnji izveštaj o kvalitetu poslovnog okruženja - RIS.

RIS je objektivni mehanizam merenja kvaliteta procesa donošenja i primene zakona zasnovan na praćenju šest indikatora, kao što su kvalitet i javnost pripreme propisa, predvidivost regulatornog okruženja, ažurnost sprovođenja zakona, administrativno i finansijsko opterećenje koje nameću zakoni, kao i dostupnost informacija.

Najnižu ocenu - 9,6 od maksimalnih 100 Vlada i ministarstva dobili su za proces donošenja podzakonskih akata i to je jedini indikator kod kojeg je došlo do pogoršanja, naveo je Radulović.

On je dodao da je veoma niska ocena dodeljena i kod regulatornog i parafiskalnog opterećenja privrede -33,3, a najbolju ocenu institucije su zaslužile za brzinu odgovora na upite privrednih subjekata, dostupnost informacija i sadržaje veb prezentacija - 89,5.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 09.06.2015.