Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RADU NAREDNE NEDELJE PRED SKUPŠTINOM RS


Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je rekao da će Skupština Srbije dati zadnju reč kada se radi o Zakonu o radu , ali će se slušati i reč socijalno-ekonomskog saveta, sindikata i poslodavaca.

U narednih nekoliko dana članovi Socijalno-ekonomskog saveta trebalo da se izjasne o Nacrtu i daju eventualne primedbe.

Postoje dva potpuno suprotstavljena stava u vezi sa Nacrtom zakona o radu i da će država morati da "presudi" i kaže šta smatra višim interesom.

"Sindikati ne žele da razgovaraju o proširenom dejstvu kolektivnog ugovora, o bilo kakvim promenama kada su nadoknade u pitanju. Poslodavci ne žele da razgovaraju o tome da nadoknade ostanu iste, kao i da prošireno dejstvo kolektivnog ugovora bude predviđeno zakonom", precizirao je ministar.

On je kazao da postoji "elegantan predlog" kojim se izlazi u susret i poslodavcima i sindikatima kojim se obezbeđuje da ogromna većina preduzeća budu pod dejstvom proširenog kolektivnog ugovora ali da se to ne reguliše zakonom već na neki drugi način, ne precizirajući koji.

Izvor: