Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI IZMENE ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU: Predlaže se da zakup državnog zemljišta bude na više godina, te da se u zemljišni fond uključe i parcele privatnih vlasnika koji ne mogu sami da ih obrađuju


Zbog čestih zamerki na postupak zakupa državnog zemljišta, nadležni pripremaju izmene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 65/2008 - dr. zakon, 41/2009, 112/2015, 80/2017 i 95/2018 - dr. zakon). Sem predloga da zakup bude na više godina, razmatra se mogućnost da se u zemljišni fond uključe i parcele privatnih vlasnika koji ne mogu sami da ih obrađuju.

U Udruženju stočara u selu Tomaševac kod Zrenjanina smatraju da bi njihovim članovima bilo povoljnije da se državna zemlja po pravu prečeg zakupa raspoređuje proporcionalno. Time bi svaki stočar u selu dobio deo zemlje bliže svom mestu stanovanja.

"Ako ima 30 posto zemlje u Tomaševcu od onoga koliko je treba, znači svaki stočar dobije po 30 posto u svom selu, na pet, šest, osam godina nebitno. A onaj resto u onim mestima gde nema stočarstva. Da ne moramo baš zbog sve zemlje da idemo van, a neki dobiju sve u Tomaševcu", rekao je Nenad Bogdanov, iz Udruženja stočara iz Tomaševca.

Najveća zamerka koju imaju stočari i ratari je zakup na samo jednu godinu.

"Tu imaš neku perspektivu na desetak godina, tu može da se uloži, da se poboljšava kvalitet zemlje, radiš za sebe. Ko seje detelinu ili nešto, to ne može da bude na kratak rok", navodi Branislav Žebeljan, poljoprivrednik iz Zrenjanina.

Predlog je da se u novom Zakonu o poljoprivrednom zemljištu nađe odredba da se poljoprivrednicima mlađim od 40 godina omogući kupovina državnih njiva na rok od 20 godina.

"Najmanje jedno tridesetak hektara da počne lepo da radi, da može da živi lepo, da može da kupi mehanizaciju i sve. Sad se samo uvlači u kredite i nemaš ništa", istakao je Zoran Adamov, poljoprivrednik iz Orlovata.

Ratari smatraju da su stočari u povoljnijem položaju zbog prava prečeg zakupa, a najava iz Ministarstva poljoprivrede je da će ubuduće na zakupljenim parcelama smeti da seju samo kulture propisane za ishranu stoke.

Izvor: Vebsajt RTS, Mile Novaković, 08.05.2019.
Naslov: Redakcija