Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O USTAVNOM SUDU: Nove sudije Ustavnog suda položile zakletvu


Četvoro sudija Ustavnog suda položilo je zakletvu pred predsednicom Narodne skupštine Republike Srbije Majom Gojković.

Ove sudije imenovala je Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda 19. aprila.

Nakon polaganja zakletve, predsednica Narodne skupštine sudijama je poželela uspešan rad i navela da veruje da će suditi nezavisno i nepristrasno, u skladu sa Ustavom i zakonom, isključivo po svojoj savesti i tako obezbediti pravično suđenje za svakog građanina i doprineti ugledu sudijske funkcije u Republici Srbiji.

"Verujemo da ćete tokom svog mandata pružiti značajan doprinos nastavku reformi pravosudnog sistema, u cilju stvaranja nezavisnog, modernog i efikasnog pravosuđa i unapređenja vladavine prava u celini", rekla je Gojković.

Svečanom činu polaganja zakletve pred predsednikom Narodne skupštine prisustvovali su predsednica Ustavnog suda Vesna Ilić Prelić, predsedavajući Opšte sednice Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, sudije Ustavnog suda i zamenik generalnog sekretara Narodne skupštine Branko Marinković.

Sudije, u skladu sa Zakonom o Ustavnom sudu ("Sl. glasnik RS", br. 109/2007, 99/2011, 18/2013 - odluka US, 103/2015 i 40/2015 - dr. zakon), prilikom stupanja na dužnost polažu zakletvu pred predsednikom Narodne skupštine.

Četvoro sudija Ustavnog suda Srbije, 19. aprila imenovano je sa liste od 10 kandidata koju su predložili Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca.

Peti sudija Ustavnog suda kojeg imenuje VKS nije imenovan u ovom krugu, pa će za njegovo imenovanje biti ponovljena procedura, tako što će VS S i DVT predložiti dva kandidata između kojih će opšta sednica VKS izabrani jednog, petog sudiju ustavnog suda.

Za sudije Ustavnog suda imenovani su sudija Vrhovnog kasacionog suda Gordana Ajnšpiler Popović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Vladan Petrov, v.d. zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava dr Nataša Plavšić i sudija Vrhovnog kasacionog suda Lidija Đukić (sa teritorije autonomnih pokrajina).

Ostalih 10 sudija, koje imenuje Narodna skupština na predlog predsednika Republike, odnosno predsednik Republike na predlog Narodne skupštine imenovano je u toku 2016. godine.

Izvor: Vebsajt RTV, 09.05.2019.
Naslov: Redakcija