Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA: Uslovni otpust nije predviđen samo za najsvirepija dela


Ministarstvo pravde Vlade Republike Srbije saopštilo je da se prilikom izrade izmena i dopuna Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016), koje predlažu i uvođenje doživotne kazne zatvora, opredelilo za uvođenje doživotnog zatvora sa mogućnošću uslovnog otpusta nakon 27 godina izdržane kazne.

U saopštenju se objašnjava da će izuzetak od mogućnosti uslovnog otpusta biti nekoliko najsvirepijih krivičnih dela, poput ubistva deteta ili trudnice.

Povodom peticije protiv uvođenja kazne doživotnog zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta, koju je pokrenuo Beogradski centar za ljudska prava, Ministarstvo podseća na to da je ta mogućnost kod doživotne kazne predviđena izmenama i dopunama Krivičnog zakonika.

Međutim, pomenuta mogućnost ne postoji za krivična dela teško ubistvo, silovanje sa smrtnim ishodom, obljuba nad nemoćnim licem sa smrtnim ishodom, obljuba sa detetom sa smrtnim ishodom i obljuba zloupotrebom položaja sa smrtnim ishodom.

U svim ostalim slučajevima mogućnost uslovnog otpusta postoji.

Nemogućnost uslovnog otpusta za ovih pet najtežih krivičnih dela bio je predlog Fondacije "Tijana Jurić", čiju je inicijativu podržalo više od 158.000 građana Srbije.

Prilikom izrade teksta Ministarstvo pravde je pratilo praksu i standarde država Saveta Evrope.

Takođe, Ministarstvo napominje da je još 2015. godine, kada su rađene izmene i dopune Krivičnog zakonika, predložilo uvođenje doživotnog zatvora.

Od tada već traje javna rasprava o tome da li treba uvesti ovu kaznu ili ne. Bilo je organizovano i više okruglih stolova na ovu temu. U međuvremenu, Fondacija "Tijana Jurić" prikupila je pet puta više potpisa građana nego što Ustav Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) predviđa da je potrebno da se stekne svojstvo ovlašćenog predlagača zakona, navodi se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Vlade, 07.05.2019.
Naslov: Redakcija