Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLITIČKIM STRANKAMA: Rasprava će trajati do 31. maja 2019. godine


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o političkim strankama i da daju predloge, sugestije i komentare.

Javna rasprava o Nacrtu zakona održaće se u periodu do 31. maja 2019. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, na obrascu, putem elektronske pošte na adresu: prava.slobode.registri@mduls.gov.rs ili na adresu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6, sa napomenom: "Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o političkim strankama".

Tekst Nacrta zakona predstaviće se na Okruglom stolu, koji će se u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave održati 28. maja tekuće godine u Beogradu, sa početkom u 11:00 časova, u sali "Beograd" Palate Srbija, Bulevar Mihajla Pupina 2.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave i isti objaviti.

Važeći Zakon o političkim strankama ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 61/2015 - odluka US) donet je 2009. godine, a njegove izmene su pokrenute radi obaveze usklađivanja sa Zakonom o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje), kao i zbog potrebe preciziranja pojedinih pitanja za kojima se u primeni zakona ukazala potreba.

Predloženim izmenama se osnivači stranaka oslobađaju nepotrebnih troškova, a proces osnivanja stranke ubrzava i olakšava.

Istovremeno se precizira i postupak osnivanja stranke i pokretanja inicijative, održavanja osnivačke skupštine, kao i brisanje i prestanak rada političke stranke.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Vlade, 08.05.2019.
Naslov: Redakcija