Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS: Utvrđen set predloga pravosudnih zakona


Vlada Republike Srbije usvojila je više predloga zakona iz oblasti pravosuđa i uputila ih Narodnoj skupštini na razmatranje.

Usvojeni su Predlog zakona o sprečavanju korupcije, Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku i Predlog zakona o izmenama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela.

Vlada je usvojila i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda, kojim će Republika Srbija svoje zakonodavstvo uskladiti sa standardima u ovoj oblasti propisanim od strane Evropske unije.

Na sednici je usvojena Uredba o utvrđivanju Programa podrške podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije za 2019. godinu.

Novi talas tehnoloških inovacija usmeren je na podizanje kapaciteta gradova i opština koji će voditi izgradnji digitalizovanih zajednica budućnosti – pametnih i sigurnih gradova.

Kroz sveobuhvatni pristup digitalnoj transformaciji javnih usluga, privrede i društva, koja treba da omogući održivu, efikasniju upotrebu resursa, odgovoran odnos prema životnoj sredini i povećanje kvaliteta života svih građana, biće obezbeđeno sistemsko unapređenje inovacionih kapaciteta gradova i opština.

Usvojen je i Zaključak u vezi sa obezbeđivanjem uslova za dostavljanje vozačkih dozvola na adresu prebivališta podnosioca zahteva, što je jedan od prioritetnih ciljeva u okviru plana "Stop birokratiji". Time će se skratiti administrativne procedure i uštedeti vreme i novac korisnicima ovih usluga.

Usvojen je Zaključak o prihvatanju Izveštaja o usaglašavanju Protokola o određivanju tromeđe između Republike Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Vlada je usvojila i više zakona o potvrđivanju finansijskih ugovora.

Usvojen je Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za projekat modernizacije i rekonstrukcije Mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Novi Sad–Subotica–državna granica (Kelebija) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija kao zajmoprimca, i Kineske eksport-import banke kao zajmodavca.

Vlada je usvojila i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za projekat izgradnje Autoputa E–763, deonica Preljina–Požega, između Vlade Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija kao zajmoprimca, i Kineske eksport-import banke kao zajmodavca.

Usvojeni su i predlozi zakona o potvrđivanju finansijskog ugovora Partnerstvo za lokalni razvoj između Republike Srbije i Evropske investicione banke, kao i o potvrđivanju finansijskog ugovora Okvir za jačanje otpornosti lokalne infrastrukture između Republike Srbije i Evropske investicione banke.

Takođe, Vlada je usvojila i predloge zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat modernizacije poreske administracije) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj i o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja trgovine i saobraćaja Zapadnog Balkana uz primenu višefaznog programskog pristupa) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

Usvojen je i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja usluga elektronske uprave) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1981 (2018) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za finansiranje javnog sektora – unapređenje infrastrukture u oblasti zdravstvene zaštite u Srbiji.

Izvor: Vebsajt Vlade, 09.05.2019.
Naslov: Redakcija