Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA: PRAVO NA NADOKNADU TROšKOVA U PRIVATNIM ORDINACIJAMA OSIGURANICI IMAJU ZA PREGLEDE ZA KOJE NE POSTOJE LISTE čEKANJA. TO SE ODNOSI NA RAZNE ULTRAZVUčNE PREGLEDE, RENDGENSKA SNIMANJA, TEST OPTEREćENJA... NE MOGU SE REFUNDIRATI TROšKOVI PRIVATNO URAđENOG SNIMANJA SKENEROM, MAGNETNOM REZONANCOM, OPERACIJE KATARAKTE, UGRADNJE VEšTAčKOG KUKA I KOLENA


Pacijenti koji duže od mesec čekaju na specijalističke preglede u domu zdravlja ili bolnicama, imaju pravo na pregled kod privatnika i refundaciju od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO), predviđeno je Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 10/2010, 18/2010 - ispr., 46/2010, 52/2010 - ispr., 80/2010, 60/2011 - odluka US i 1/2013).

Međutim, većina ne zna za to, a i zdravstvene ustanove izbegavaju da daju potvrdu da pregled nije moguće obaviti u roku, jer se novac, koji se vraća pacijentu, skida sa računa ustanove.

Iako se po tvrdnjama direktora domova zdravlja na ove preglede ne čeka duže od mesec dana, situacija je sasvim drugačija.

U DZ "Milutin Ivković" na Paliluli rečeno je da se pregled zakazuje na početku meseca za sledeći i da se za nekoliko dana popune svi termini. Tako se za zakazivanje ultrazvuka abdomena, srca, oftalmologa, mora sačekati tek početak juna da bi se dobio termin za jul 2016. godine. I za neuropsihijatra se čeka minimum mesec i po dana.

Slično je i u DZ "Vračar", gde kažu da slobodnih termina za specijalističke preglede ima tek u drugoj polovini jula. Za pregled kod endokrinologa čeka se i duže od tri meseca.

Pravo na nadoknadu troškova u privatnim ordinacijama osiguranici imaju za preglede za koje ne postoje liste čekanja. To se odnosi na razne ultrazvučne preglede, rendgenska snimanja, test opterećenja... Ne mogu se refundirati troškovi privatno urađenog snimanja skenerom, magnetnom rezonancom, operacije katarakte, ugradnje veštačkog kuka i kolena.

Ipak, malo je pacijenata koji uspeju da dobiju potvrdu na osnovu koje mogu da naplate pregled kod privatnika.

"Pacijenti nam se žale da zdravstvena ustanova neće da im izda potvrdu da ne mogu da im zakažu pregled za mesec dana, kako bi posle pregleda kod privatnika mogli da naplate troškove. Za to su odgovorni direktori, koji moraju da snose odgovornost za ono što rade njihovi zaposleni. I Ministarstvu zdravlja smo više puta postavljali pitanje odgovornosti zbog neizdavanja potvrda, ali bez odgovora", kažu u Udruženju za zaštitu prava izabranih doktora opšte medicine Srbije.

Prema podacima iz 2014. godine, beogradska filijala RFZO primila je 377 zahteva za refundaciju troškova. Pozitivno je rešen 61 zahtev, i to 31 za uslugu amniocenteze i 30 u vezi sa lekovima, dok je čak 316 zahteva odbijeno.

Izvor: Vebsajt B92, 08.05.2016.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija