Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POVEĆANJE MINIMALNE CENE RADA PO RADNOM ČASU ČEKA NOVU VLADU RS: SINDIKATI TRAżE DA SE CENA RADA PO čASU POVEćA NA 140 DINARA, čIME BI MINIMALNA MESEčNA ZARADA IZNOSILA 24.360 DINARA. POSLODAVCI SMATRAJU DA JE NAJREALNIJE DA SE CENA RADA POVEćAVA U SKLADU SA POVEćANJEM INFLACIJE


Minimalna cena rada u Srbiji od 121 dinar po satu među najnižima je u Evropi. Sindikati su pre raspuštanja Vlade Republike Srbije podneli inicijativu da se taj iznos poveća, ali pregovori o tome dosad nisu bili uspešni.

"Ono što smo mi tražili je da se poštuje Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), kojim su regulisani određeni statistički parametri, koji mogu da se ustanove i na osnovu tih podataka minimalna zarada bi trbalo da bude 140 dinara po satu, što je mnogo pristojnije nego ovo sada", objašnjava Ljubisav Orbović, predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Međutim, iz Vlade Republike Srbije tvrde da se odluka ne može doneti bez dogovora sa sindikatima i poslodavcima. No, svi se slažu da je trenutna cena mala.

"Ja se slažem da je cena rada veoma niska, ali to nije nešto što zavisi od dobre volje Vlade, ili sindikata ili poslodavca. Zakon se neće menajti u narednom periodu", navodi ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Poslodavci koji radnike plaćaju po upravo po toj ceni, takođe su saglasni da se minimalna cena rada mora povećati, ali sve u skladu sa kretanjima na tržištu i uticaja koji ta promena može imati na privredu.

"Potrebno je povećavati minimalnu zaradu u onoj meri u kojoj imamo inflaciju, da se njena vrednost ne bi vremenom obezvređivala. Mi inače imamo jedan problem, da se u odnosu na minimalnu zaradu, određuju i druge zarade, a minimalna zarada je zaista izuzetno mala", kaže Nebojša Atanacković, iz Unije poslodavaca Srbije.

Pregovori oko povećanja minimalne cene rada čekaju formiranje nove Vlade Republike Srbije, a zakonski rok za dogovor je 15. septembar 2016. godine.

Izvor: Vebsajt N1, Marija Komazec, 08.05.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija