Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

FISKALNI SAVET: Ocena antikriznog programa ekonomskih mera


Cilj Vladinog antikriznog programa ekonomskih mera jeste da pomogne što većem delu privatnog sektora da opstane, tj. da trenutni pad poslovne aktivnosti ne dovede do trajnog i prekomernog gašenja radnih mesta i ogromne štete za građane, privredu, na kraju posledično i za same javne finansije. Za sprovođenje ovih mera planirano je relativno snažno zaduživanje države od preko 3 mlrd evra u kratkom roku, što Fiskalni savet načelno podržava.

Međutim, analiza Fiskalnog saveta pokazuje da uspeh planiranog programa presudno zavisi od sledeća tri činioca:

1) da sve mere iz programa budu ekonomski racionalne;

2) da se na vreme obezbedi njihovo finansiranje i

3) da njihovo sprovođenje bude efikasno i pravovremeno, odnosno bez kašnjenja.

Fiskalni savet ocenjuje da je većina planiranih mera opravdana i u skladu s dobrom međunarodnom praksom, osim isplate sto evra punoletnim građanima, za koju smatramo da je ekonomski neefikasna, socijalno nefokusirana i fiskalno neodgovorna.

Preuzmite:

Izvor: Vebsajt Fiskalnog saveta, 08.04.2020.
Naslov: Redakcija