Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA: Dopis Visokom savetu sudstva i Republičkom javnom tužilaštvu


Kako se Zaključak Visokog saveta sudstva br.119-05-132/2020-01 od 18.03.2020. godine i Preporuke Ministarstva pravde RS br.112-01-557/2020-05 od 17.03.2020. godine, kojima je uređen rad sudova i javnih tužilaštava za vreme vanrednog stanja - primenjuju već 15 dana, skrećem Vam pažnju na probleme sa kojim se advokati suočavaju u svakodnevnom radu, kako bi preduzeli mere iz okvira svoje nadležnosti - u cilju otklanjanja uočenih nepravilnosti.

1. AK Beograda ističe da je u uslovima vanrednog stanja Ustavom izričito zabranjeno odstupanje od prava na pravično suđenje, zbog čega mogućnost suđenja preko "video-linka" ne treba koristiti. Ova mera vanrednog stanja od rizika zaraze štiti samo organ postupka, dok potpuno zanemaruje zaštitu branioca koji i na ovim suđenjima mora biti uz svog klijenta. AK Beograda ukazuje da se virus "Covid-19" ne prenosi vazduhom, kao i da se suđenja za vreme vanrednog stanja koja se održavaju u vrlo malom broju predmeta mogu održati u par najvećih sudnica u svakom sudu u kojim bi se obezbedile sve mere zaštite i propisana udaljenost procesnih učesnika, što bi rizik od širenja zaraze sveo na najmanju moguću meru. Dobar primer ovakvog rešenja je postupanje Višeg suda u Beogradu. Pored toga, za saslušanja u tužilačkoj istrazi moguće je koristiti velike sudnice ili urediti nekoliko prostorija sa pregradnim barijerama od stakla u okviru kojih bi na odgovarajući način bili zaštićeni svi učesnici postupka, a ne samo organ postupka i njegov zapisničar, kao kod "video linka".

2. AK Beograda primila je veći broj pritužbi advokata zbog toga što su izloženi opasnosti od širenja zaraze u situaciji kada se lica lišena slobode zbog krivičnih dela iz čl.248. i 249. Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019) privode kod zamenika javnog tužioca i kod sudija za prethodni postupak Problem je što se u posebnoj prostoriji pomoćne zgrade u Katanićevoj koja je predviđena za ovu svrhu saslušanja zakazuju u isto vreme, zbog čega veći broj advokata čeka na saslušanje u hodniku površine 8m2 u kojem se bespotrebno izlažu riziku zaraze. Predlažem da sudije i tužioci u međusobnoj komunikaciji unapred odrede termine saslušanja u primerenim vremenskim razmacima kako ne vi više advokata istovremeno čekalo u ovom malom hodniku.

3. AK Beograda primila je veći broj pritužbi advokata zbog toga što su izloženi riziku zaraze u situaciji kada pojedini radnici policije koji sprovode uhapšena lica i pojedini radnici pravosudne straže ne nose zaštitne maske i rukavice. Pored toga, uočeno je da za potrebe funkcionisanja pravosuđa nisu obezbeđena zaštitna sredstva koja bi se besplatno stavljala na raspolaganje učesnicima u postupku koji nisu bili u mogućnosti da ih kupe/nabave jer su deficitarni u slobodnoj prodaji. U takvim okolnostima, posedovanje zaštitnih sredstava ne može se propisivati kao preduslov za ostvarivanje procesnih prava.

4. AK Beograda primila je veći broj pritužbi advokata zbog toga što su izloženi voluntarizmu pojedinih zamenika tužilaca koji u uslovima vanrednog stanja preduzimaju procesne radnje kao da preporuke i zaključak ne postoje, već zakazuju saslušanja svedoka u istražnom postupku u predmetima koji preporukama/zaključkom nisu određeni kao izuzetak i "junače se" kako bi sebe preporučili za buduće karijerno napredovanje. Na ovaj način oni i sebe i druge učesnike u postupku izlažu bespotrebnom riziku od širenja zaraze.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Beograda, 03.04.2020.
Naslov: Redakcija