Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ADVOKATI TRAŽE DELIMIČNU OBUSTAVU RADA: Advokati, izabrani branioci i branioci određeni po službenoj dužnosti, ne bi prisustvovali glavnim pretresima koji se održavaju bez prisustva okrivljenih u sudnici, ako su okrivljeni dostupni sudu i nalaze se u pritvoru, a na osnovu Uredbe o načinu učešća optuženog na glavnom pretresu u krivičnom postupku koji se održava za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine, uz korišćenje tehničkih sredstava za prenos glasa i slike


Grupa od 102 advokata podnela je zahtev Advokatskoj komori Srbije (AKS) da donese odluku o protestu advokata delimičnom obustavom rada, napominjući da je njihova obaveza da se odupru svakom pokušaju državne vlasti da građanima oduzme ili ograniči prava.

Obraćamo se Advokatskoj komori Srbije, čiji smo punopravni članovi, i tražimo da hitno donese odgovarajuće odluke i pozove sve advokate u Srbiji da odbiju da učestvuju na suđenjima u skladu sa Uredbom o načinu učešća optuženog na glavnom pretresu u krivičnom postupku koji se održava za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine ("Sl. glasnik RS", br. 49/2020 - dalje: Uredba) od 1. aprila, dodaje se u zahtevu.

Zahtevamo da Upravni odbor AKS, zbog neustavnog proglašavanja vanrednog stanja u Srbiji bez odluke Narodne skupštine Republike Srbije, zbog kršenja ljudskih prava i osnovnih sloboda zajamčenih Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) i međunarodnim pravom u vanrednom stanju, a pre svega zbog ograničavanja prava na pravično suđenje, donese odluku o delimičnoj obustavi rada, navodi se u zvaničnom zahtevu.

Delimična obustava rada značila bi da advokati, izabrani branioci i branioci određeni po službenoj dužnosti, ne bi prisustvovali glavnim pretresima koji se održavaju bez prisustva okrivljenih u sudnici, ako su okrivljeni dostupni sudu i nalaze se u pritvoru, a na osnovu Uredbe, uz korišćenje tehničkih sredstava za prenos glasa i slike.

Time se, smatraju advokati, ne ostvaruje prisustvo optuženog na glavnom pretresu, pa se tako prava optuženog garantovana Ustavom, međunarodnim pravom i zakonom ne mogu ostvariti.

U svim ostalim fazama krivičnih postupaka, kao i u svim fazama svih drugih sudskih i upravni postupaka, advokati će, uprkos otežanim uslovima rada u uslovima epidemije, svim građanima pružati blagovremenu i delotvornu pravnu pomoć.

Advokatska komora Srbije poziva sve advokate da, dok traje vanredno stanje, pružaju i pro bono pravnu pomoć građanima, kojima su povređena Ustavom i međunarodnim pravom zajamčena ljudska prava i osnovne slobode aktima i radnjama državnih organa, donetim ili preduzetim u vezi sa vanrednim stanjem, navodi se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt RTV, 07.04.2020.
Naslov: Redakcija