Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ELEKTRONSKOJ UPRAVI: Dostupnost većeg broja javnih usluga putem interneta i primenom informacionih tehnologija


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 5. aprila 2018. godine Zakon o elektronskoj upravi, kojima se omogućava da se javne usluge u što većoj meri pružaju putem interneta i primenom informacionih tehnologija.

Na taj način građanima će biti olakšana komunikacija sa administracijom, a komplikovane upravne postupke moguće je dodatno pojednostaviti i ubrzati korišćenjem informacionih tehnologija.

Obezbediće se visok nivo sofisticiranosti usluga i time ostvariti efikasna elektronska uprava.

Smanjenjem dužine trajanja postupaka i papirologije štedi se i vreme i ljudski resursi i stvara se mogućnost alokacije i efikasnije upotrebe ovih resursa.

Digitalizacijom, kao jednim od prioriteta Vlade Srbije, modernizuje se način rada administracije i podiže kvalitet na nivo zemalja sa najbolje realizovanim servisima elektronske uprave.

Elektronska uprava ima za cilj da oslobodi građane brige oko procedura kod koga i na koji način mogu ostvariti svoja prava.

Smanjenjem troškova i ubrzanje postupka, uz povećanje transparentnosti i pravne sigurnosti, treba da se stvori bolji poslovni ambijent, koji će doprineti poboljšanju konkurentnosti i otvaranju novih radnih mesta.

Izvor: Vebsajt RTV, 05.04.2018
Vebsajt RTV, 05.04.2018