Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POČELA SA RADOM ELEKTRONSKA RAZMENA PODATAKA MATIČNIH KNJIGA I PRAVOSUDNIH ORGANA


Elektronska razmena podataka iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih između Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i nadležnih sudova, javnih tužilaštva i javnih beležnika, počela je 5. aprila 2018. godine.

Započeta razmena rezultat je Sporazuma o elektronskoj razmeni podataka koji su u novembru 2017. godine potpisali ministarka pravde Nela Kuburović i ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić.

Pored navedenih razmena podataka, Sporazum omogućava i da matične službe dobijaju direktne podatke od sudova kada je reč o pravnosnažnim sudskim odlukama koje se odnose na razvode brakova, kao i odluke koje se odnose na utvrđivanje materinstva i očinstva i utvrđivanje smrti.

Uspostavljena elektronska razmena dodatno će doprineti ubrzanju postupaka pred pravosudnim organima, ali i smanjiti troškove postupka, što je u najvećem interesu građana Srbije.

Projekat elektronske razmene podataka sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu aktivno je pomogao USAID projekat "Vladavina prava".

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 05.04.2018.
Naslov: Redakcija