Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O POJEDNOSTAVLJENOM RADNOM ANGAŽOVANJU NA SEZONSKIM POSLOVIMA U ODREĐENIM DELATNOSTIMA: Rasprava će trajati do 25. aprila 2018. godine


Na osnovu člana 41. stav 3. Poslovnika Vlade ("Sl. glasnik RS", br. 61/2006 - prečišćen tekst, 69/2008, 88/2009, 33/2010, 69/2010, 20/2011, 37/2011, 30/2013 i 76/2014), na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Odbor za privredu i finansije određuje program javne rasprave o Nacrtu zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima.

Javna rasprava o Nacrtu zakona biće sprovedena u periodu do 25. aprila 2018. godine, za predstavnike državnih organa, javnih službi, privredne subjekte, sindikate, udruženje poslodavaca, stručnu javnost i druge zainteresovane učesnike.

Izrada Nacrta zakona podržana je od strane Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj, u okviru Projekta "Povećanje prilika za zapošljavanje sezonskih radnika" i zaključenog Memoranduma o saradnji između NALED-a, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva finansija i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Učesnici javne rasprave se pozivaju da u naznačenom roku, dostave predloge, sugestije, inicijative i komentare na e-mail adresu: javnarasprava.rad@minrzs.gov.rs ili pisanim putem Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Beograd, ul. Nemanjina 22-26.

Prezentacije i rasprave o Nacrtu zakona biće organizovane u:

- Nišu, 16. aprila 2018. godine, u periodu od 11,00 do 14,00 časova, u prostorijama hotela "Tami Residence", ul. Durmitorska, prilaz 1;

- Novom Sadu, 18. aprila 2018. godine, u periodu od 11,00 do 14,00 časova, u prostorijama Skupštine grada Novog Sada (Plava sala), ul. Žarka Zrenjanina broj 2;

- Beogradu, 23. aprila 2018. godine, u periodu od 11,00 do 14,00 časova, u prostorijama Kluba poslanika, ul. Tolstojeva broj 2.

Po okončanju postupka javne rasprave Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja analiziraće sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona.

Izvor: Vebsajt Ministarstva rada, 04.04.2018.
Naslov: Redakcija