Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS: Usvojen Program promocije nauke za period od 2017. do kraja 2019. godine


Vlada Republike Srbije usvojila je Program promocije nauke za period od 2017. do kraja 2019. godine, najviši pravni akt koji Centar za promociju nauke može da predloži.

U pripremi ovog dokumenta, u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 110/2005, 50/2006 - ispr., 18/2010 i 112/2015) učestvovali su eksperti iz različitih oblasti, predstavnici naučne zajednice, organizacije civilnog društva i drugi akteri zainteresovani za promociju nauke.

Program je donet kako se navodi u samom dokumentu "u cilju razvoja kapaciteta istraživača za širenje naučne kulture, podsticaja komunikacije između naučno-istraživačkih organizacija sa državnom upravom, razvoja različitih programa promocije nauke i jačanje resursa za promociju nauke".

Izvor: Vebsajt RTS, 07.04.2017.
Naslov: Redakcija