Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVNI STATUS KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI


Komisija za hartije od vrednosti je nezavisna i samostalna organizacija Republike Srbije, osnovana 16.februara 1990. godine. Komisija ima pet članova, uključujući i predsednika Komisije, koje, na predlog nadležnog radnog tela za poslove finansija Narodne Skupštine Republike Srbije, bira i razrešava Narodna Skupština Republike Srbije. Komisija odlučuje na sednicama, koje vodi predsednik Komisije ili član Komisije koga on odredi. Radom stručne službe Komisije rukovodi sekretar Komisije.

Komisija za hartije od vrednosti je odgovorna za zakonito funkcionisanje tržišta hartija od vrednosti, sa ciljem zaštite investitora i obezbeđivanje pravičnosti, efikasnosti i transparentnosti tog tržišta. U tom smislu, Komisija vrši nadzor nad primenom:

1) Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011), pri čemu deo poslova iz nadležnosti propisane čl. 262. ovog zakona obavlja kao poverene poslove;

2) Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 107/2009 i 99/2011);

3) Zakona o investicionim fondovima ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 51/2009 i 31/2011)

Za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti, Komisija je odgovorna Narodnoj skupštini Republike Srbije. 

Izvor: Vebsajt Komisije za hartije od vrednosti, 9.4.2014.