Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR


  • Stručni komentar - FUNKCIJA I ZNAČAJ MEĐUNARODNOG BROJA BANKARSKIH RAČUNA - IBAN: • IBAN obavezno koriste sve zemlje članice SEPA, a dobrovoljno ga mogu koristiti zemlje koje koriste EUR-valutu u međunarodnom platnom prometu
  • Stručni komentar - VISINA I NAČIN OBRAČUNA NAKNADE ZA PROIZVEDENE I UVEZENE GUME KOJE POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBAN TOK OTPADA: • Obveznici uplaćuju naknadu do 20. aprila tekuće godine, za prvi kvartal tekuće godine
Izvor: Paragraf Lex