Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • IFRIC TUMAČENJE 01 Promene postojećih obaveza vezanih za povlačenje imovine iz upotrebe, obnavljanje i sličnih obaveza ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • IFRIC TUMAČENJE 02 Učešća članova kooperativnih entiteta i slični instrumenti ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • IFRIC TUMAČENJE 04 Određivanje da li ugovor sadrži element lizinga ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • IFRIC TUMAČENJE 05 Pravo na učešće u fondovima namenjenim povlačenju imovine iz upotrebe, obnavljanju i zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • IFRIC TUMAČENJE 06 Obaveze koje se javljaju od učešća na posebnom tržištu - odlaganje električne i elektronske opreme ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • IFRIC TUMAČENJE 07 Primena pristupa prepravljanja finansijskih izveštaja prema IAS 29 Finansijsko izveštavanje u hiperinflatornim privredama ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • IFRIC TUMAČENJE 09 Ponovna procena ugrađenih derivata ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • IFRIC TUMAČENJE 10 Periodično finansijsko izveštavanje i umanjenje vrednosti ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • IFRIC TUMAČENJE 12 Ugovori o koncesiji za pružanje usluga ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • IFRIC TUMAČENJE 13 Programi lojalnosti klijenata ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • IFRIC TUMAČENJE 14 IAS 19-Ograničenje sredstva definisanih primanja, zahtevi za minimalnim finansiranjem i njihova interakcija ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • IFRIC TUMAČENJE 15 Sporazumi za izgradnju nekretnina ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • IFRIC TUMAČENJE 16 Hedžing neto investicija u inostranom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • IFRIC TUMAČENJE 17 Raspodela nemonetarne imovine vlasnicima ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • IFRIC TUMAČENJE 18 Prenosi sredstava od kupaca ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • IFRIC TUMAČENJE 19 Poništavanje finansijskih obaveza sa instrumentima kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • IFRIC TUMAČENJE 20 Troškovi uklanjanja otkrivke u proizvodnoj fazi površinskog kopa ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • MEĐUNARODNI STANDARD FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA 01 Prva primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • MEĐUNARODNI STANDARD FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA 02 Plaćanja akcijama ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • MEĐUNARODNI STANDARD FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA 03 Poslovne kombinacije ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • MEĐUNARODNI STANDARD FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA 04 Ugovori o osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • MEĐUNARODNI STANDARD FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA 05 Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • MEĐUNARODNI STANDARD FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA 06 Istraživanje i procenjivanje mineralnih resursa ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • MEĐUNARODNI STANDARD FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA 07 Finansijski instrumenti: Obelodanjivanja ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • MEĐUNARODNI STANDARD FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA 08 Segmenti poslovanja ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • MEĐUNARODNI STANDARD FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA 10 Konsolidovani finansijski izveštaji ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • MEĐUNARODNI STANDARD FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA 11 Zajednički aranžmani ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • MEĐUNARODNI STANDARD FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA 12 Obelodanjivanje o učešćima u drugim entitetima ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • MEĐUNARODNI STANDARD FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA 13 Odmeravanje fer vrednosti ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • TUMAČENJE SIC-07 Uvođenje evra ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • TUMAČENJE SIC-10 Državna pomoć - Bez konkretnog povezivanja sa poslovnim aktivnostima ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • TUMAČENJE SIC-15 Operativni lizing - podsticaji ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • TUMAČENJE SIC-25 Porez na dobitak - promene poreskog statusa entiteta ili njegovih akcionara ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • TUMAČENJE SIC-27 Procena suštine transakcija koje uključuju pravni oblik lizinga ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • TUMAČENJE SIC-29 Ugovori o koncesiji za pružanje usluga: obelodanjivanje ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • TUMAČENJE SIC-31 Prihod-transakcije razmene koje uključuju i usluge reklamiranja ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • TUMAČENJE SIC-32 Nematerijalna imovina - Troškovi veb-sajta ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014)
 • GODIŠNJI PROGRAM OSNOVNIH GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA 2014. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 12/2014)
 • ODLUKA O DODELI SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE U 2014. GODINI ZA UČEŠĆE U SUFINANSIRANJU PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU IZ FONDOVA EVROPSKE UNIJE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 12/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA UNAPREĐENJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2014. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 12/2014)
Izvor: Paragraf Lex