Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POGLAVLJE 20: Nema formalnih zahteva koje Srbija mora da ispuni u oblasti preduzetništva i industrijske politike, ali će izazov predstavljati primena politika i unapređenje uslova za poslovanje u praksi


U Poglavlju 20 koje se odnosi na preduzetništvo i industrijsku politiku, nema formalnih zahteva koje Srbija mora da ispuni, ali će izazov predstavljati primena politika i unapređenje uslova za poslovanje u praksi, rečeno je u Beogradu u debati o poglavljima 20 i 26 o obrazovanju i kulturi.

Predsednica Poslovno-ekonomskog foruma Evropskog pokreta u Srbiji Gordana Lazarević rekla je da je Srbija na polovini bruto-društvenog proizvoda koje su imale zemlje koje su ušle u EU 2004. i na trećini BDP najrazvijenijih članica EU.

"To pokazuje koliko mi napor moramo da uložimo da bismo premostili ovaj jaz u stepeni razvijenosti", rekla je ona u debati u EU info centru o poglavljima 20 i 26 koje je Srbija u pregovorima o članstvu u EU otvorila u februaru, a 26 i privremeno zatvorila.

Ona je rekla da poglavlje 20 "otvara ulaz na tržište EU" koje odlikuje "konkurencija, inovativnost, kompetentnost i zapošljavanje".

Lazarević navodi da u Poglavlju 20 nema pravne tekovine sa kojim se Srbija mora uskladiti i da je ono naizgled lako, ali da je povezano sa mnogim drugim poglavljima.

Ona je rekla da je važna koordinacija i sinhronizacija različitih sektorskih politika, što je zadatak države.

Koordinatorka radne grupe za Poglavlje 20 Nacionalnog konventa o EU, Sanja Filipović, navela je da je Srbija prenela Direktivu o zakasnelim plaćanjima u komercijalnim transakcijama 2012. godine i da formalno ispunjava zahteve EU pošto ima strategije razvoja malih i srednjih preduzeća i industrije.

"Nema tehničkih uslovljavanja ali problem može biti koliko smo mi zaista zadovoljni razvojem sektora, mislim na mala i srednja preduzeća i industriju uopšte", rekla je ona i dodala da će fokus u Poglavlju 20 biti na primeni politika.

Ona je istakla da problem predstavljaju parafiskalni nameti kojih je 385 i dodala da se privrednici i preduzetnici, posebno mladi, žale na visoke poreze i doprinose koji ima predstavljaju problem jer često nemaju kontinuirani prihod.

Sanja Filipović je rekla da su 99,8 odsto preduzeća u Srbiji mala i srednja a da pritom učestvuju u izvozu samo sa 4,4 odsto, dok je produktivnost u prerađivačkom sektoru 4,7 puta manja od proseka EU.

Gordana Lazarević je ukazala na problem pristupa kreditima i dodala da preduzetnici ne koriste kredite jer je to rizično za njih, a da u poslovanju ne može da se čeka da se sredstva akumuliraju da bi se uložilo.

Ona je rekla da troškovi otpočinjanja posla u Srbiji iznose 3,46 odsto BDP, što je 155 miliona evra na godišnjem nivou.

Lazarević je rekla da su smanjenjem broja propisa i procedura ti troškovi smanjen za 20 miliona evra, a da se do 2020. očekuje da se smanje za još 18 miliona evra.

Ona je rekla da je za uspeh Poglavlju 20 bitna i reforma državne.

Ocenila je da pristup subvencijama mora biti transparentan i ocenila da izveštavanje o državnoj pomoći još nije dovoljno razvijeno.

Pomoćnica ministra kulture i medija Asja Drača Munteanu rekla je da u Poglavlju 26 o obrazovanju i kulturi nema pravne tekovine osim primene Konvencije o zaštiti raznolikosti kulturnog izraza UNESKO-a.

Toj konvenciji Srbija je pristupila 2009. godine, a podrazumeva da se u politikama uvažava kulturna raznolikost.

Za Poglavlje 26 koje je i privremeno zatvoreno, bitno je u učešće u programima EU za kulturu, poput Kreativne Evrope, u čemu Srbija ostvaruje dobre rezultate i Srbija.

Ona je rekla i da izbor Novog Sada za evropsku prestonicu kulture 2021. deo evropskih integracija i da će EU pratiti sprovođenje odgovarajućeg programa.

Izvor: Vebsajt RTV, 08.03.2017.
Naslov: Redakcija