Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: ZAKONOM JE OMOGUćENO DA ZAPOSLENI SA SREDNJIM OBRAZOVANJEM DOSTIGNU ZARADU NEKOGA SA VISOKIM OBRAZOVANJEM, JER ćE NA VISINU PLATE ZNATNO UTICATI SPECIFIčNOST I RIZIčNOST POSLA. VEćU ZARADU BI MOGLE DA OčEKUJU MEDICINSKE SESTRE U HITNOJ POMOćI ILI NA ODELJENJIMA OPTIKE, ZAPOSLENI NA RIZIčNIM POSLOVIMA U SUDOVIMA ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL, KAO I POLICAJCI KOJI TOKOM RADA SVOJE żIVOTE IZLAżU OPASNOSTIMA. MOGUćNOST NAPREDOVANJA IMAćE I BALETANI, ALI SAMO ONI KOJI SU NOSIOCI PREDSTAVE


Zahvaljujući novom Zakonu o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 - dalje: Zakon) medicinske sestre u Hitnoj pomoći, pojedini policajci i solo baletani zarađivaće kao njihove kolege sa diplomom fakulteta, najavljuje ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Kori Udovički, govoreći o novinama i prednostima Zakona koji reguliše plate 500.000 zaposlenih u javnoj upravi.

- Novi Zakon izlazi iz veštačke uravnilovke koja nameće usredsređivanje na obrazovanje kao osnovni razlog za isplatu plate. Novim propisima omogućeno je da zaposleni sa srednjim obrazovanjem dostignu zaradu nekoga sa visokim obrazovanjem. Na plate u policiji, recimo, uticaće rizik posla i posebne veštine policajaca. One će se vrednovati po kriterijumima koji će dovesti do većih zarada, odnosno plata zaposlenih sa visokim obrazovanjem - kaže Udovički.

Novo obračunavanje zarada koje treba očekivati tokom naredne godine biće po principu "jednaka plata za isti rad". Zaposleni će imati iste dodatke na platu, ali će na visinu zarade znatno uticati specifičnost i rizičnost posla, napominju u resornom ministarstvu.

Veću platu i do 20.000 dinara tako bi mogle da očekuju medicinske sestre u Hitnoj pomoći ili na odeljenjima optike, zaposleni na rizičnim poslovima u sudovima za organizovani kriminal, kao i policajci koji tokom rada svoje živote izlažu opasnostima... Mogućnost napredovanja imaće i baletani, ali samo oni koji su nosioci predstave.

Novina će biti i to što će radnici koji imaju bolje rezultate na poslu biti više i plaćeni. Vrednovaće se njihov učinak i rezultati. Time će se sprečiti da kvalitetni ljudi napuštaju državnu službu jer u privatnom sektoru mogu više da zarade.

Procenjuje se da u javnoj upravi 164.400 ljudi (31,5 odsto) ima srednje obrazovanje, a 258.400 ima diplomu više škole ili fakulteta. Prosečna plata visokoobrazovanih je oko 50.000 dinara, dok zaposleni sa srednjom školom zarađuju oko 33.000 dinara. Radnici sa osnovnom školom dobijaju mesečnu nadoknadu od 24.000 dinara u proseku.

Izvor: Vebsajt Blic, Suzana Lakić, 08.03.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija