Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VISOKI SAVET SUDSTVA: USVOJEN ETIčKI KODEKS čLANOVA VSS


Visoki savet sudstva je na sednici održanoj 8. marta 2016. godine usvojio Etički kodeks članova Visokog saveta sudstva.

Etički kodeks članova Visokog saveta sudstva utvrđuje etičke principe i pravila ponašanja kojih su članovi Visokog saveta sudstva dužni da se pridržavaju.

Osnovni principi kojih članovi VSS moraju da se pridržavaju su nezavisnost, nepristrasnost, stručnost i odgovornost, dostojanstvenost, posvećenost i odanost principinma Etičkog kodeksa.

Takođe je propisano da je član Saveta u vršenju svoje finkcije potčinjen samo Ustavu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) i zakonu, kao i da je slobodan u zastupanju svog shvatanja, utvrđivanju činjenica i primeni prava prilikom glasanja za donošenje odluka Saveta.

Prilikom donošenja Etičkog kodeksa, Savet je imao u vidu međunarodno priznate standarde i principe o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, Osnovne principe Ujedinjenih nacija o nezavisnosti pravosuđa, usvojenih od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, novembra 1985. godine, kao i Preporuku SM/Rec (2010)12 Komiteta ministara za nezavisnost, efikasnost i odgovornost.

Etički kodeks članova Visokog saveta sudstva možete preuzeti ovde.

Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 09.03.2016.
Naslov: Redakcija