Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA SEDNICA RADNE GRUPE NACIONALNOG KONVENTA O EU ZA POGLAVLJE 28 €� ZAŠTITA POTROŠAČA I ZAŠTITA ZDRAVLJA


U četvrtak, 3. marta 2016. godine, u Narodnoj skupštini Republike Srbije, održana je treća sednica radne grupe Nacionalnog konventa o EU za pregovaračko Poglavlje 28 - Zaštita potrošača i zaštita zdravlja. Na poziv Nacionalnog konventa o EU, sednici su prisustvovali predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstva zdravlja kao i predstavnici organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom potrošača i zaštitom zdravlja, a koje su članovi radne grupe Nacionalnog konventa za Poglavlje 28.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji predstavlja stalno telo u okviru kojeg se vodi tematski struktuirana debata o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, u kojoj učestvuju predstavnici državne administracije, političkih partija, nevladinih organizacija, stručnjaka, privrede, sindikata i profesionalnih organizacija.

Učesnici sednice su razgovarali o aktuelnim dešavanjima u Poglavlju 28, dok su predstavnici resornih ministarstava predstavili napredak u odnosu na preporuke Nacionalnog konventa iz 2015. godine. Takođe, napomenuto je i da je u pripremi novo izdanje Knjige preporuka Nacionalnog konventa o EU, a čiji će sastavni deo, između ostalog, biti i preporuke za Vladu Republike Srbije koje će članice radne grupe Konventa u narednom periodu zajednički formulisati i uputiti Vladi na razmatranje.

Nakon konstruktivne diskusije konstatovano je da je primetan veći dijalog predstavnika vladinih institucija i nevladinih udruženja koji će pozitivno uticati na dalji razvoj ove dve oblasti. Takođe je zaključeno da bi otvaranje pregovaračkih poglavlja 23 i 24, a koje se očekuje u junu tekuće godine, bilo veoma značajno sa aspekta daljeg razvoja politike zaštite potrošača i zaštite zdravlja.

Izvor: Vebsajt Sektor za zaštitu potrošača, 07.03.2016.