Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O NAČINU IZDAVANJA I SADRŽAJU POTVRDE O NASTUPANJU PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD ZAPOSLENOG U SMISLU PROPISA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: POVERENIK NAVODI DA PRAVILNIK PREDVIđA OBRADU VIšE PODATAKA O LIčNOSTI, šTO JE SUPROTNO USTAVU RS, KOJIM JE UTVRđENO DA SE OBRADA OVIH PODATAKA UREđUJE ISKLJUčIVO ZAKONOM, NE PODZAKONSKIM AKTOM. PORED OSTALIH PODATAKA PREDVIđENO JE DA POTVRDA SADRżI I PODATAK O DIJAGNOZI BOLESTI šTO PREDSTAVLJA OZBILJAN I NEPOTREBAN RIZIK PRODORA U PRIVATNOST ZAPOSLENOG


Potvrde o nastupanju privremene sprečenosti za rad koje izdaju lekari, a dostavljaju se poslodavcima, sadrže naročito osetljive podatke, kao što je dijagnoza bolesti zaposlenog, ocenio je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

U saopštenju Poverenika navodi se da je nezadovoljstvo građana sadržinom te Potvrde osnovano budući da suprotno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) predviđa suvišnu i nesrazmernu obradu nekih podataka o ličnosti, uključujući i naročito osetljive podatke.

Dalje se navodi da je sadržina Potvrde utvrđena Pravilnikom o načinu izdavanja i sadržaju potvrde o nastupanju privremene sprečenosti za rad zaposlenog u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 1/2002), što je suprotno Ustavu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav), budući da Pravilnik predviđa obradu više podataka o ličnosti, a Ustav utvrđuje da se obrada podataka o ličnosti uređuje isključivo zakonom, ne podzakonskim aktom.

Dodatni poseban problem je to, što je pored ostalih podataka predviđeno, da Potvrda sadrži i podatak o dijagnozi bolesti, njenu šifru (po zakonu inače naročito osetljiv podatak). A taj podatak je poslodavcu nepotreban, jer je njemu potrebno i dovoljno da zna da je zaposleni sprečen za rad i koliko će dugo biti odsutan. Uz to, budući da je šifarnik bolesti dostupan na internetu neograničenom broju lica, podrazumeva ozbiljan i nepotreban rizik prodora u privatnost zaposlenog.

Potvrde se izdaju u skladu sa Pravilnikom koji je ministar za rad doneo početkom 2002. godine, na osnovu Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 70/2001 i 73/2001 - ispr.) koji je prestao da važi pre više od 10 godina. Važeći Zakon o radu("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) predviđa postojanje drugog Pravilnika za čije donošenje su zajednički nadležni ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i ministar za zdravlje, ali taj Pravilnik nikada nije donet.

Poverenik ocenjuje da je i ovo samo jedna u nizu potvrda potpuno neadekvatnog odnosa države prema obavezama koje po Ustavu ima u odnosu na zaštitu ličnih podataka građana.

S tim u vezi Poverenik podseća da je još 2013. godine u pismu Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ukazivao na ovaj i čitav niz drugih problema koje je nužno rešiti što pre, ali da to, ni posle skoro tri godine, nije naišlo na očekivano razumevanje i reakciju.

Izvor: Vebsajt Poverenik, 09.03.2016.
Naslov: Redakcija