Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PLATNIM USLUGAMA: PROPIS STVARA PRAVNI OSNOV ZA OSNIVANJE I POSLOVANJE PLATNIH INSTITUCIJA I INSTITUCIJA ELEKTRONSKOG NOVCA, KAO NOVE VRSTE PRUżALACA PLATNIH USLUGA. PLATNE KARTICE I ELEKTRONSKI NOVAC MOGU DA IZDAJU NE SAMO BANKE VEć I PRIVREDNA DRUšTVA


Srbija bi uskoro trebalo da dobije prve institucije elektronskog novca, srpskih pejpalova, jer sada te usluge pružaju jedino banke i pošta, izjavila je direktorka Sektora za platni sistem Narodne banke Srbije (NBS), Dragana Stanić.

Zakonom o platnim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014 - dalje: Zakon) je dozvoljeno da i nebankarske institucije mogu da se bave pružanjem platnih usluga ili izdavanjem elektronskog novca, a uslov je da prođu proces apliciranja kod NBS i dobijanja licence, precizirala je Stanić.

Od početka primene Zakona, od 1. oktobra 2015. godine, izdate su tri licence, a ima ih još u proceduri.

"Naš cilj je bio da povećanjem konkurencije bankama i Pošti utičemo, ne samo na kvalitet ovih servisa, nego i na cenu, jer je cena značajan faktor kada se korisnici opredeljuju za platna rešenja", rekla je Stanić.

Precizirala je da prvi put postoji mogućnost osnivanja domaćih srpskih institucija elektronskog novca, srpskih pejpalova i njihov potencijal je na unutrašnjem tržištu.

"Do sada ste imali situaciju da je samo jedna banka pružala uslugu prihvatanja platnih kartica u virtuelnom prostoru, od nedavno je to pet banaka, ali konkurencija će doneti dalje unapređenje e-poslovanja u našoj zemlji", rekla je Stanić.

Plaćanje platnim karticama je veoma važno i za suzbijanje sive ekonomije, rekao je državni sekretar Ministarstva finansija, Nenad Mijaliović i dodao da je udeo sive ekonomije u Srbiji, prema nekim procenama, 30 odsto.

Stručnjak iz oblasti elektronske trgovine, Aleksandar Birovljev, rekao je da se 15 odsto trgovine obavlja platnim karticama, a pretpostavlja se da se 80 odsto plaća u kešu. "Elektronska trgovina ima veliki potencijal", rekao je on i dodao da se u poslednjih pet godina u Srbiji beleži dvostruki rast u smislu broja transkacija na godišnjem nivou.

Potrošnja putem platnih kartica na internetu je porasla za 36 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 09.03.2016.
Naslov: Redakcija