Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

EKONOMSKI KOKUS NARODNE SKUPŠTINE RS O PREDLOGU ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU: AMANDMANIMA SE PREDLAżE DA ROK ZA POčETAK PRIMENE ZAKONA BUDE SMANJEN SA 12 MESECI NA 3 MESECA U DELU KOJI SE TIčE KONTROLE NEREGISTROVANIH SUBJEKATA, A DA RUKOVODIOCI INSPEKCIJSKIH SLUżBI SNOSE KRIVIčNU, A NE PREKRšAJNU ODGOVORNOST U SLUčAJU NEPOSTUPANJA U SKLADU SA ZAKONOM


Cilj predloženih amandmana smanjenje sive ekonomije, poboljšanje uslova za poslovanje privrede, promena koncepta rada inspekcijskih službi i kontrola rada neregistrovanih privrednika

 

Na sastanku održanom 9. marta, članovi Ekonomskog kokusa diskutovali su o pripremama amandmana na Predlog zakona o inspekcijskom nadzoru koji je ušao u skupštinsku proceduru 3. marta 2015. godine.

Otvarajući sastanak, predsednik Ekonomskog kokusa prof. dr Vladimir Marinković istakao je da je cilj predloženih amandmana smanjenje sive ekonomije, poboljšanje uslova za poslovanje privrede, promena koncepta rada inspekcijskih službi i kontrola rada neregistrovanih privrednika. O ključnim efektima primene amandmana govorio je Milan Stefanović iz USAID Projekta za bolje uslove poslovanja. On je naveo da se usvajanjem predloženih amandmana postiže koordinacija rada svih inspekcijskih službi i njihova modernizacija, bolja zaštita privrednika, građana, dobara, zdravlja ljudi i životne sredine. Fokus amandmana je i na proaktivanom radu inspekcija, povećanju kontrolnih mehanizama rada inspektora.

Takođe je ukazano da bi rok za početak primene ovog zakona trebalo da bude smanjen sa 12 meseci na tri meseca u delu koji se tiče kontrole neregistrovanih subjekata.

Član Ekonomskog kokusa Zoran Babić predložio je usklađivanje Predloga zakona o inspekcijskom nadzoru sa Zakonom o zaštiti uzbunjivača ("Sl. glasnik RS", br. 128/2014), a članica Kokusa Katarina Rakić iznela sugestiju da bi rukovodioci inspekcijskih službi trebalo da snose krivičnu, a ne prekršajnu odgovornost u slučaju nepostupanja u skladu sa Zakonom.

Direktorka tima za regulatornu reformu NALED-a Jelena Bojović, istakla je da je Zakon o inspekcijskom nadzoru jedan od ključnih reformskih zakona za privredu i da su očekivanja privrede velika kada je u pitanju implementacija ovog zakona što dodatno daje značaj predloženih amandmana.

Sastanku su prisustvovali i članovi Kokusa mr Dejan Radenković, prof. dr Branko Đurović i Aleksandar Senić, kao i predstavnici IRI-ja, USAID-a, LIBEK-a, Ambasade SAD i Američke privredne komore. Naredni sastanak je predviđen za polovinu marta meseca, kada će se na istu temu o amandmanima diskutovati sa predstavnicima Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i članovima radne grupe za izradu Zakona o inspekcijskom nadzoru.

Izvor: NALED, 09.03.2015.