Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU: NE POSTOJE ZAKONSKE PREPREKE ZA POSLOVANJE PAYPAL SERVISA U REPUBLICI SRBIJI


Narodna banka Srbije još jednom ističe da su poslednjim izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju iz decembra 2012. godine otklonjene sve zakonske prepreke za obavljanje platnog prometa sa inostranstvom preko PayPal servisa.

Članom 32. ovog zakona omogućeno je da rezidenti preko tog servisa vrše naplatu iz inostranstva i plaćanje prema inostranstvu u devizama po osnovu prodaje, odnosno kupovine robe i usluga sa nerezidentima. Ovim članom je takođe utvrđeno da se sredstva rezidenata kod PayPal-a ne smatraju depozitom, već se vode na podračunu koji se kod ove institucije otvara za namene elektronske kupoprodaje robe i usluga.

Saglasno navedenom, Narodna banka Srbije naglašava da je PayPal servis oslobođen odgovornosti da proverava učesnike u kupoprodajnim transakcijama koje se obavljaju u Republici Srbiji, imajući u vidu da je na rezidentu - trgovcu odgovornost za eventualnu naplatu u evrima koju bi izvršio od drugog rezidenta. Naime, sami rezidenti su u obavezi da, pri obavljanju ovih transakcija, poštuju propise koji se primenjuju na teritoriji Republike Srbije i da plaćanja i naplate preko PayPal servisa realizuju isključivo s nerezidentima.

Istovremeno, napominjemo da je Ministarstvo finansija - Poreska uprava nadležno za kontrolu deviznog poslovanja rezidenata, u skladu s propisima koji uređuju ovo poslovanje.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije