Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NAJNOVIJI ODGOVORI PORESKE UPRAVE NA SPORNA PITANJA U OBLASTI PRIMENE OBJEDINJENE NAPLATE POREZA I DOPRINOSA - 9.3.2014. GODINE


• Kada se ne plaća doprinos za zdravstveno osiguranje na prihod lica koje obavlja privremene i povremene poslove preko omladinske, odnosno studentske zadruge?

Kod isplate prihoda po osnovu obavljanja privremenih i povremenih poslova zadruga nije u obavezi da uplaćuje doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, licima koja se ne smatraju osiguranicima iz člana 17. stav 1. tačka 14) Zakona o zdravstvenom osiguranju. Pri tome, zadruga je dužna da prethodno utvrdi činjenicu da li lice koje obavlja privremene i povremene poslove preko omladinske, odnosno studentske zadruge ostvaruje mesečni iznos prihoda koji je ispod cenzusa za sticanje svojstva osiguranika.

Naime, lica koja obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinske, odnosno studentske zadruge, a imaju navršenih 26 godina života i nisu na školovanju (najduže do 30 godina života), koja su nezaposlena, odnosno socijalno ugrožena lica sa mesečnim prihodima ispod propisanog cenzusa, svojstvo osiguranika mogu steći na osnovu člana 22. stav 1. tačka 9) Zakona o zdravstvenom osiguranju. Ta lica ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja na osnovu uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje iz sredstava budžeta Republike Srbije, u skladu sa članom 22. stav 6. i članom 204. Zakona o zdravstvenom osiguranju, a ne na osnovu člana 17. stav 1. tačka 14) Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Dakle, u slučaju isplate ugovorene naknade po osnovu obavljanja privremenih i povremenih poslova na osnovu ugovora zaključenog preko omladinske ili studentske zadruge sa licem starijim od 26 godina, a najduže do 30 godina života, za koga je zadruga utvrdila da ostvaruje mesečni iznos prihoda koji je ispod cenzusa za sticanje svojstva osiguranika, koristi se ŠVP 1 01 199 00 0. Obračun poreza i doprinosa se vrši kao za OVP 151, osim obračuna i uplate doprinosa za zdravstvo, pa se u polju 3.14. - Doprinos za zdravstvo upisuje iznos 0,00 dinara.

Ako lice ostavruje prihode iznad propisanog cenzusa, zadruga je dužna da podnese prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje za to lica shodno članu 17. stav 1. tačka 14) Zakona, kao i da na isplaćene ugovorene naknade, obračuna i uplati i doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 12,3%.

• Da li se lica do 26 godina života, koja su na školovanju, i koja obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinske, odnosno studentske zadruge smatraju osiguranicima iz člana 17. stav 1. tačka 14) Zakona o zdravstvenom osiguranju?

Ne, ova lica se ne smatraju licima koja su obavezno osigurana u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US i 119/2012). Ovim licima obezbeđuju se prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja samo u slučaju nastanka povrede na radu ili profesionalne bolesti, u skladu sa članom 28. Zakona o zdravstvenom osiguranju, uz uplatu doprinosa u skladu sa Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 9.3.2014.