Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA PRIHODE GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2014) I POPUNJAVANJE PORESKE PRIJAVE ZA 2013. GODINU

KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O SADRŽINI I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA DRUGA PRAVNA LICA - "Sl. glasnik RS", br. 24/2014 • Primena od finansijskih izveštaja za 2014. godinu za druga pravna lica koja odluče da ne primenjuju MSFI za MSP •

ISKAZIVANJE U PORESKOM BILANSU I UTVRĐIVANJE KAPITALNOG DOBITKA KOJI SE OSTVARUJE PRILIKOM TRGOVINE INVESTICIONIM JEDINICAMA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

POSLODAVAC KOJI JE PRE 1. MARTA PLATIO POREZ I DOPRINOSE NA ZARADE, POSLE 1. MARTA ZA ISPLATU NETO ZARADE BANCI DOSTAVLJA POTVRDU PORESKE UPRAVE DA MOŽE ISPLATITI NETO IZNOS KORIŠĆENJEM ŠIFARA PLAĆANJA KOJE NE ZAHTEVAJU BOP

Izvor: Paragraf Lex