Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • ODLUKA O DRŽANJU I ZAŠTITI DOMAĆIH ŽIVOTINJA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 32/2013 i 8/2014)
 • ODLUKA O EKSTERNOJ REVIZIJI ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA KRAGUJEVCA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 8/2014)
 • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 29/2011 i 8/2014)
 • ODLUKA O JAVNOM PREVOZU PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 5/2001, 7/2006, 35/2008, 35/2009, 29/2010 i 8/2014)
 • ODLUKA O KOMUNALNOM REDU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 18/2013 i 8/2014)
 • ODLUKA O OBEZBEĐENJU USLOVA ZA RAD ODBORNIKA I ODBORNIČKIH GRUPA SKUPŠTINE GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 8/2014)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE ("Sl. list grada Kragujevca", br. 28/2011 - prečišćen tekst, 8/2012, 6/2013 i 8/2014)
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU ČISTOĆE ("Sl. list grada Kragujevca", br. 4/2002, 35/2008, 35/2009, 29/2010, 16/2011 i 8/2014)
 • ODLUKA O PODIZANJU I ODRŽAVANJU SPOMENIKA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 33/2009 - prečišćen tekst, 29/2010, 34/2010 i 8/2014)
 • ODLUKA O PRIZNANJIMA GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 8/2005 i 8/2014)
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU U UGOSTITELJSKIM, TRGOVINSKIM I ZANATSKIM OBJEKTIMA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 34/2009 - prečišćen tekst, 35/2009, 29/2010, 27/2012 i 8/2014)
 • ODLUKA O SNABDEVANJU GRADA KRAGUJEVCA TOPLOTNOM ENERGIJOM ("Sl. list grada Kragujevca", br. 10/2009, 29/2010 i 8/2014)
 • ODLUKA O STAJALIŠTIMA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 5/2001, 35/2008, 35/2009, 29/2010 i 8/2014)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA KOMUNALNE DELATNOSTI DIMNIČARSKIH USLUGA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 9/98, 35/2008, 29/2010 i 8/2014)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ORGANIZOVANJA POSLOVA U OBAVLJANJU KOMUNALNE DELATNOSTI PREČIŠĆAVANJA I DISTRIBUCIJE VODE I PREČIŠĆAVANJA I ODVOĐENJA OTPADNIH VODA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 28/2009 - prečišćen tekst, 35/2009, 29/2010 i 8/2014)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU POSTAVLJANJA PRIVREMENIH OBJEKATA UGOSTITELJSKE NAMENE NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 8/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU STALNIH I SEZONSKIH LINIJA U JAVNOM PREVOZU PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2014, 4/2014 i 8/2014)
 • REŠENJE O STAJALIŠTIMA U GRADSKOM, PRIGRADSKOM I MEĐUMESNOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2014 i 8/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENA KARATA U JAVNOM PREVOZU PUTNIKA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 5/2014 i 8/2014)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA I KOEFICIJENATA ZA POTREBE UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU NA TERITORIJI GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 9/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA GALERIJA "MILAN KONJOVIĆ" SOMBOR ("Sl. list Grada Sombora", br. 12/2011 i 9/2013)
 • ODLUKA O STOPI AMORTIZACIJE NA VREDNOST NEPOKRETNOSTI KOJA JE PREDMET POREZA NA IMOVINU ("Sl. list Grada Sombora", br. 9/2013)
 • ODLUKA O USVAJANJU EVROPSKE POVELJE O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI NA LOKALNOM NIVOU ("Sl. list Grada Sombora", br. 9/2013)
 • SAGLASNOST NA ODLUKU O OBRAZOVANJU CENA ISPORUKE TOPLOTNE ENERGIJE KOJE PRIMENJUJE JKP "ENERGANA" SOMBOR ("Sl. list Grada Sombora", br. 9/2013)
Izvor: Paragraf Lex