Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VISOKI SAVET SUDSTVA: Oglas za imenovanje sudija porotnika, za mandatni period od pet godina. Rok za prijavu 19. februar 2020. godine


Visoki savet sudstva na osnovu čl. 88. i 47. Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US, 106/2015, 63/2016 - odluka US i 47/2017), a u vezi sa Odlukom o broju sudija porotnika u sudovima ("Sl. glasnik RS", br. 67/2019), oglašava imenovanje sudija porotnika, za mandatni period od pet godina u:

 I

Red. Br.

Naziv suda

Broj sudija porotnika

1.

Viši sud u Vranju

7

2.

Viši sud u Jagodini

2

3.

Viši sud u Leskovcu

4

4.

Viši sud u Negotinu

6

5.

Viši sud u Novom Pazaru

8

6.

Viši sud u Pančevu

7

7.

Viši sud u Prokuplju

6

8.

Viši sud u Smederevu

3

9.

Viši sud u Sremskoj Mitrovici

3

10.

Viši sud u Užicu

9

11.

Viši sud u Čačku

4

12.

Viši sud u Šapcu

3

 II

Red. Br.

Naziv suda

Broj sudija porotnika

1.

Osnovni sud u Aleksincu

2

2.

Osnovni sud u Aranđelovcu

1

3.

Osnovni sud u Brusu

5

.4.

Osnovni sud u Vrbasu

1

.5.

Osnovni sud u Vršcu

5

6.

Osnovni sud u Despotovcu

6

7.

Osnovni sud u Ivanjici

8

8.

Osnovni sud u Jagodini

5

.9.

Osnovni sud u Knjaževcu

3

10.

Osnovni sud u Kruševcu

24

11.

Osnovni sud u Lazarevcu

4

12.

Osnovni sud u Loznici

16

13.

Osnovni sud u Negotinu

16

14.

Osnovni sud u Novom Pazaru

7

15.

Osnovni sud u Paraćinu

5

16.

Osnovni sud u Petrovcu na Mlavi

1

17.

Osnovni sud u Požegi

7

18.

Osnovni sud u Priboju

5

19.

Osnovni sud u Prijepolju

2

20.

Osnovni sud u Rumi

1

21.

Osnovni sud u Senti

3

22.

Osnovni sud u Sremskoj Mitrovici

3

23.

Osnovni sud u Trsteniku

3

24.

Osnovni sud u Užicu

6

25.

Osnovni sud u Šapcu

8

 III

Red. Br.

Naziv suda

Broj sudija porotnika

1.

Privredni sud u Kraljevu

1

2.

Privredni sud u Pančevu

2

3.

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici

2

4.

Privredni sud u Čačku

2

Pozivaju se zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o sudijama da podnesu prijavu za imenovanje sudija porotnika u sudovima opšte i posebne nadležnosti.

Prijava na oglas sadrži naziv jednog ili više sudova za koji kandidat konkuriše, jedinstveni matični broj građana (JMBG), adresu i potpis kandidata. Uz prijavu na oglas potrebno je dostaviti ličnu i radnu biografiju, kao i sledeće dokaze: original ili overenu kopiju diplome o stečenom obrazovanju, original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije, uverenje nadležnog organa da se ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci) i uverenje nadležnog organa da kandidat nije osuđivan (ne starije od šest meseci).

Kandidati su dužni da popune izjavu kojom se opredeljuju za mogućnost da Savet po službenoj dužnosti pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija (koja je objavljena na internet stranici Visokog saveta sudstva) ili će to kandidat učiniti sam.

Kandidati koji su zainteresovani da budu raspoređeni u Veću za maloletnike apelacionih i viših sudova, potrebno je da pored uslova propisanih Zakonom o sudijama, ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 44. stav 2. Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005).

Prijave na oglas podnose se Savetu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Sl. glasniku RS".

Nedozvoljene, nepotpune i neblagovremene prijave Komisija Visokog saveta sudstva će odbaciti zaključkom.

Prijave se podnose Visokom savetu sudstva, Beograd, Resavska 42, sa naznakom: "Oglas za imenovanje sudija porotnika".

Tekst oglasa je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 9/2020 od 04. februara 2020. godine.

Poslednji dan za podnošenje prijava je 19. februar 2020. godine.

NAPOMENA: Svi kandidati koji se prijavljuju na oglas, mogu da prijavu popune na obrascu "Prijava na oglas", koja je u prilogu zajedno sa Izjavom, a koje možete podići i u Pisarnici Visokog saveta sudstva, Resavska 42, ulaz iz Birčaninove, radnim danom od 7:30 do 15:30 časova.

Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 04.02.2020.
Naslov: Redakcija