Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

DONET PLAN RADA ZA RAZVOJ I KORIŠĆENJE ELEKTRONSKIH SISTEMA CARINSKE SLUŽBE ZA PERIOD 2020. – 2024. GODINE


Vlada Republike Srbije je, na zasedanju 6. februara 2020. godine, donela Zaključak kojim se usvaja Plan rada za razvoj i korišćenje elektronskih sistema carinske službe Ministarstva finansija za period 2020. – 2024. godine.

Plan rada za razvoj i korišćenje elektronskih sistema carinske službe je dokument od strateškog značaja kreiran da služi za planiranje neophodnih alata za informaciono - komunikacionu tehnologiju (IKT) i da pruži Upravi carina korisna uputstva i smernice za uvođenje IKT tokom sledećih nekoliko godina. Donošenje IT strategija odnosno unapređenje IT sistema nacionalne carinske službe je prepoznato u Pregovaračkoj poziciji za PG 29 – Carinska unija, kao i u Godišnjem izveštaju o napretku RS iz 2018. i 2019. godine. Naziv dokumenta prilagođen je nacionalnom zakonodavstvu RS, posebno Zakonu o planskom sistemu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 30/2018). Ujedno, donošenje IT strategije je kao merilo za zatvaranje Pregovaračkog poglavlja 29 navedeno u Zajedničkoj poziciji Evropske unije za Pregovaračko poglavlje 29, usvojenoj na Međuvladinoj konferenciji o pristupanju Republike Srbije EU u junu 2017. godine

Naziv strateškog dokumenta - Plan rada za razvoj i korišćenje elektronskih sistema carinske službe Ministarstva finansija za period 2020. – 2024. godine - prilagođen je važećem nacionalnom zakonodavstvu RS, posebno Carinskom zakonu (član 243.) i Zakonu o planskom sistemu.

Plan rada za razvoj i korišćenje elektronskih sistema carinske službe sadrži pet delova (pregled ranijih dokumenata razvoja IKT UC; rezime "Izveštaja analize trenutnog stanja (AS-IS)ˮ; zbirni pregled oblasti i smernica relevantnih tekućih i neophodnih budućih aplikacija;, ažuriranje bezbednosti i infrastrukture IKT, planova i smernica; pregled predložene organizacije i metodologije IKT UC) i tri Aneksa (Strategija za međupovezanost i interoperabilnost; Organizacija i upravljanje Informaciono – komunikacionim tehnologijama i Gantov dijagram akcionog plana za sprovođenje Plana rada za razvoj i korišćenje elektronskih sistema elektronskih sistema).

Ključni ciljevi su:

1. Razvoj modernog, integrisanog i usklađenog informacionog sistema UC korišćenjem pristupa servisno orijentisane arhitekture / SOA;

2. Promovisanje daljeg razvoja svih poslovnih procesa unutar UC, uključujući i one koji nisu inicirani integracijom sa EU;

3. Poboljšanje IT podrške poslovnim procesima Uprave carina i eksternim korisnicima usluga;

4. Ažuriranje strateških dokumenata IT, pružanje podrške zakonskom okviru i politikama bezbednosti; i

5. Poboljšanje IT veština i zadržavanje osoblja IT.

Pregled mera i aktivnosti razrađenih u okviru navedenih strateških ciljeva je u prilogu Plana rada za razvoj i korišćenje elektronskih sistema carinske službe i čini njegov sastavni deo.

Plan rada za razvoj i korišćenje elektronskih sistema carinske službe propisuje da će Uprava carina dostavljati Vladi godišnje izveštaje o ispunjenosti ciljeva iz ovog plana.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 09.02.2020.