Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROIZVOĐAČI U SRBIJI JOŠ TRI GODINE MOGU DA KORISTE NAZIV "PRAŠKA ŠUNKA"


Proizvođači "praške šunke" u Srbiji moći će samo tri godine posle registracije te robe kao Tradicionalnog garantovanog specijaliteta da koriste tu oznaku, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Srbije.

Ministarstvo je u ime proizvođača "praške šunke" u Srbiji podnelo obrazložen prigovor na zahtev za registraciju "praške šunke" kao Tradicionalnog garantovanog specijalitet (TSG), koji je podnela Češka. Zahtev Češke je objavljen je u Službenom glasniku Evropske unije u maju prošle godine.

Ministarstvo je organizovalo brojne sastanke sa predstavnicima proizvođača i stručnih institucija iz oblasti proizvodnje i prerade mesa.

Češka strana se složila sa zahtevima Ministarstva da se proizvođačima "praške šunke" u Srbiji odobri trogodišnji prelazni period da mogu da proizvode i stavljaju u promet proizvod pod tim nazivom koji ne odgovara uslovima navedenim u specifikaciji proizvoda kao TSG, kao i mogućnost korišćenja ćiriličnog pisma za njegovo označavanje.

 Prelazni period počinje da teče od trenutka kada "praška šunka" bude registrovana kao Tradicionalni garantovani specijalitet.

Izvor: Vebsajt 021, 09.02.2017.
Naslov: Redakcija