Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O NAČINU PLAĆANJA NAKNADE I USLOVIMA ODLAGANJA PLAĆANJA DUGA PO OSNOVU NAKNADE ZA KORIŠĆENJE MINERALNIH SIROVINA I GEOTERMALNIH RESURSA: Predviđeno je da se dugovanja za rudnu rentu preko 24 miliona dinara mogu izmiriti u 24 mesečne rate i to od dana podnošenja prijave za reprogram. Oni koji duguju državi do ovog iznosa svoje obaveze treba da izmire u 18 rata dok za one koji za rudnu rentu duguju do 12 miliona ostaje reprogram na 12 meseci


Vlada Republike Srbije neurednim poreskim platišama za rudnu rentu produžila je rok za izmirenje svojih dugova sa 12, na 24 meseca. To znači da im je odloženo plaćanje za još godinu dana pa će tako državna kasa ostati uskraćena u tom periodu za skoro 80 miliona evra, koliko 22 državne i privatne kompanije duguju po ovom osnovu.

Ova novina im je omogućena Uredbom o načinu plaćanja naknade i uslovima odlaganja plaćanja duga po osnovu naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016 i 8/2017 - dalje: Uredba).

Uredbom je predviđeno da svi oni koji državi duguju preko 24 miliona dinara, svoje obaveze mogu da isplate u 24 mesečne rate i to od dana podnošenja prijave za reprogram. Oni koji duguju državi do ovog iznosa svoje obaveze treba da izmire u 18 rata dok za one koji za rudnu rentu duguju do 12 miliona ostaje reprogram na 12 meseci.

Do ove promene došlo je kako bi se dala još jedna šansa dužnicima, koji svoj dug nisu izmirili po ranijim kriterijumima.

Izvor: Vebsajt 021, 09.02.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija