Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2017. GODINI: Uredba je na snazi od 4. februara 2017. godine. Premije za mleko iznose sedam dinara po litru, a podsticaji za biljnu proizvodnju 2.000 dinara po hektaru


Uredbom o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017) utvrđeno je da se za direktna plaćanja subvencija u poljoprivredi izdvoji 18,67 milijardi dinara.

Po tom aktu, pojedinci će od države na ime premije za mleko dobijati sedam dinara po litru, 2.000 dinara po hektaru će biti podsticaji za biljnu proizvodnju, za priplodne mlečne krave podsticaji su 25.000 dinara po grlu, koliko i za tovne krave i bikove.

Za priplodne ovce i ovnove, koze i jarce podsticaji su 7.000 dinara po grlu, za krmače i neraste 10.000, za kokoške teškog tipa 60, a lakog 100 dinara po komadu, a za roditeljske ćurke 300 dinara.

Za kvalitetne priplodne matice ribe šarana i pastrmke podsticaji su 500 dinara po komadu. Podsticaji za tov junadi iznose 10.000 po grlu, 2.000 po grlu za tov jagnjadi, a isto toliko i za tov jaradi.

Za tov svinja podsticaji su 1.000 dinara po grlu, a za krave dojilje iznose 20.000 dinara po grlu. Podsticaji za košnice pčela su 720 dinara po košnici, za proizvodnju konzumne ribe deset dinara po kilogramu proizvedene ribe, za krave za uzgoj teladi za tov podsticaji su 5.000 dinara po grlu. Regres za đubrivo iznosi 2.000 dinara po hektaru, a za skladištenje u javnim skladištima 40 odsto troškova skladištenja.

Obim sredstava za podsticaje za mere ruralnog razvoja pomenutom Uredbom utvrđen je u iznosu od 2,84 miliona. Od tog dela kolača investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva biće 1,46 milijardu dinara.

Za podsticanje podizanja novih višegodišnjih zasada voćaka, vinove loze i hmelja dodeljivaće se podsticaji od 150 miliona dinara.

Za podršku za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje obezbeđen je iznos od 1.310.500.000 dinara, od čega za nabavku novih mašina i opreme 600.000.000 dinara, za podršku za investicije za nabavku novih traktora 210 miliona, a za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata 500 miliona dinara.

Uredbom je utvrđeno da obim sredstava za kreditnu podršku u poljoprivredi iznosi 670 miliona dinara, a obim budžetskih sredstava za IPARD je 250 miliona.

Za podršku unapređenju kvaliteta vina i rakije i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda izdvaja se tri miliona dinara, za kontrolne markice 500.000, a za nabavku opreme u sektoru mesa, mleka, voća, povrća i grožđa 170 miliona.

Na ime regresa za premiju osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje biće dato 450 miliona dinara.

Izvor: Vebsajt Sistem tržišnih informacija poljoprivrede, 08.02.2017.
Naslov: Redakcija